ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ GIOVANNI MALIPIERO (1741)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ GIOVANNI MALIPIERO (1741) (EN)

ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Nel presente studio si pubblica e si commenta la relazione di GiovanniMalipiero, Provveditore General e Capitanio di Corfù (1 gennaio 1741), trattadall' Archivio di Stato di Venezia.Giovanni Malipiero, nella sua relazione, si riferisce su vari aspetti dellasituazione economica dell' isola, e più precisamente sui dazi, sull' agricoltura,sul commercio e sulla navigazione.I dati contenuti in questa relazione sono importanti per le informazioniche offrono tanto sullo stato dell' economia locale, quanto sulla storia diCorfù, nella prima metà del XVIII secolo. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Εώα και Εσπέρια

Αγγλική γλώσσα

1993-05-07


Society for the Research of Relations between Medieval and Modern Hellenism and the West (EN)

2241-7540
1106-2614
Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια; Τόμ. 1 (1993); 61-79 (EL)
Eoa kai Esperia; Vol. 1 (1993); 61-79 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.