ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ (EN)

ΖΑΡΙΔΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Il materiale archivistico, messo in luce da questa ricerca svolta nell' ArchivioStorico di Corfu, offre notizie immediate, che oggi poco si conoscono, sullaistruzione elementare nel XVIsimo secolo a Corfu.Otto sono i documenti inediti che si pubblicano, qui e possono esserecitati come "trattati didascalici".Le notizie che vengono raccolte riguardano tanto gli insegnanti, laloro provenienza, i beni, le loro azioni, lo stipendio, quanto Γ ambientefamiliare degli alunni, la durezza del loro studio, le lezioni che prendevano,lo scopo dell' educazione nella predetta epoca.Gli elementi contenuti in questo studio sono importanti per le informazioniche offrono tanto sullo stato dell' educazione elementare localedurante questo periodo, quanto sulla storia della coltura sorgente neo-greca. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Εώα και Εσπέρια

Αγγλική γλώσσα

1996-06-01


Society for the Research of Relations between Medieval and Modern Hellenism and the West (EN)

2241-7540
1106-2614
Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια; Τόμ. 2 (1996); 110-134 (EL)
Eoa kai Esperia; Vol. 2 (1996); 110-134 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.