Συμβολομετρία, μελέτη περίπτωσης: η εδαφική παραμόρφωση της περιοχής της Ναυπάκτου με χρήση εικόνων συμβολομετρίας σταθερών ανακλαστήρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Συμβολομετρία, μελέτη περίπτωσης: η εδαφική παραμόρφωση της περιοχής της Ναυπάκτου με χρήση εικόνων συμβολομετρίας σταθερών ανακλαστήρων

Κωσταρά, Ιωάννα

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της εδαφικής παραμόρφωσης της περιοχής της Ναυπάκτου. Για τον σκοπό αυτό μελετάται η τεχνική της συμβολομετρίας. Συγκεκριμένα μελετώνται οι αρχές της συμβολομετρίας, η τεχνική της και η μεθοδολογία που ακολουθείται καθώς και οι περιορισμοί στους οποίους υπόκεινται η τεχνική. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην τεχνική των σταθερών ανακλαστήρων. Επιπλέον, μέσω των αποτελεσμάτων της τεχνικής των σταθερών ανακλαστήρων μελετάται η περίπτωση των εδαφικών παραμορφώσεων στην περιοχή της Ναυπάκτου. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το προφίλ της περιοχής, δηλαδή τη γεωλογία, τον τεκτονισμό και τη σεισμικότητα αναλύονται τα αποτελέσματα της συμβολομετρίας. Τέλος γίνεται μία προσπάθεια ανεύρεσης των αιτίων που οδήγησαν στην εδαφική παραμόρφωση της περιοχής μελέτης. Για την εργασία χρησιμοποιήθηκαν δύο εικόνες συμβολομετρίας, οι οποίες δημιουργήθηκαν από εικόνες SAR από τους δορυφόρους ERS-1 και -2 και ENVISAT για το χρονικό διάστημα 1992 εώς 2009. Στην μία εικόνα παρουσιάζονται οι εδαφικές παραμορφώσεις που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή για την χρονική περίοδο 1992-2002 και στην άλλη για την περίοδο 2002-2009. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν ο τοπογραφικός χάρτης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (φύλλο Ναυπάκτου) και ο γεωλογικός χάρτης του ΙΓΜΕ (φύλλο Ναυπάκτου) ως υπόβαθρα για την παραγωγή των αντίστοιχων χαρτών της περιοχής μελέτης. Τέλος χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία για την σεισμικότητα της περιοχής από το Εθνικό Αστεροσκοπείο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Geomorphology - Greece - Aitoloakarnania (Nome) - Nafpaktos
Συμβολομετρία - Ελλάδα - Αιτωλοακαρνανία (Νομός) - Ναύπακτος
Interferometry - Greece - Aitoloakarnania (Nome) - Nafpaktos
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Αιτωλοακαρνανία (Νομός) - Ναύπακτος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.