Το σιδηροδρομικό δίκτυο στη Θράκη: η εξέλιξη και οι προοπτικές ανάπτυξής του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Το σιδηροδρομικό δίκτυο στη Θράκη: η εξέλιξη και οι προοπτικές ανάπτυξής του

Χουσεΐν Ογλού, Αρζού

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Το σιδηροδρομικό δίκτυο στη Θράκη: εξέλιξη του και οι προοπτικές ανάπτυξης του» έχει σκοπό να μελετήσει το ρόλο του σιδηροδρόμου στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σα μέσο μεταφοράς για την κάλυψη αναγκών της περιφέρειας. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την ιστορική αναφορά και εξέλιξη του σιδηροδρόμου. Από τη στιγμή που κρίθηκε αναγκαία η χρήση ενός μέσου που θα κάλυπτε αποστάσεις σε ελάχιστο χρόνο και θα εξυπηρετούσε σκοπούς μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για την περιοχή μελέτης μας, ενδεικτικά αναφέρεται η γεωγραφική θέση της περιφέρειας, οικονομικοί, δημογραφικοί δείκτες, ισχύουσες υποδομές που καλύπτουν μεταφορικές ανάγκες στο σύνολο της Ελλάδας αλλά και γειτονικών χωρών όπως της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του σιδηροδρόμου στην περιφέρεια μελέτης, ποιες ανάγκες κλήθηκε να καλύψει η χρήση του, ο ρόλος στην περιφέρεια, τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα που υπήρχαν αλλά και η υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου που αντιμετωπίζει προβλήματα και ποιες οι δυνατότητες εξέλιξης. Το τέταρτο κεφάλαιο που αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται η συμβολή του σιδηροδρόμου στις εμπορευματικές μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και στην έννοια της πολυκεντρικότητας, η ανάγκη ύπαρξης επέκτασης και αλλαγής του σιδηροδρομικού δικτύου προς όφελος ένωσης απομακρυσμένων περιοχών και τέλος προτείνονται κάποιες θέσεις όπως η δημιουργία τοπικής γραμμής μεταξύ περιοχών που δεν ενώνονται με σιδηροδρομική γραμμή όπως η Καβάλα και η χωροθέτηση εμπορευματικών κέντρων προς εξυπηρέτηση μεταφορικών αναγκών επιβατών και εμπορευμάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Σιδηρόδρομοι - Ελλάδα - Καβάλα (Νομός)
Εφοδιαστική
Railroads - Greece - Kavala (Nome)
Logistics

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.