Οι απόψεις των κατοίκων του Δήμου Ιλίου Αττικής για τα προβλήματα του περιβάλλοντος της πόλης τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οι απόψεις των κατοίκων του Δήμου Ιλίου Αττικής για τα προβλήματα του περιβάλλοντος της πόλης τους

Μαραγκού, Ιωάννα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τις απόψεις των κατοίκων του δήμου Ιλίου αναφορικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα της πόλης τους, αλλά και συγκριτικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι αστικές περιοχές της Ελλάδας στο σύνολο τους. Επιπρόσθετα ερευνάται το κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι με τη δημοτική αρχή, σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον της πόλης τους. Παράλληλα εξετάζονται οι απόψεις τους για το Πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”. Αναφέρονται οι λόγοι επίσκεψης σε αυτό, καθώς και η γνώμη τους για την υπάρχουσα κατάσταση του Πάρκου. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι κάτοικοι θεωρούν ως σημαντικότερο πρόβλημα του δήμου τους, την έλλειψη χώρων απόθεσης στερεών αποβλήτων, ενώ αντίστοιχα για τις αστικές περιοχές της Ελλάδος την έλλειψη χώρων πρασίνου. Στο κομμάτι της έρευνας για το Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”, οι ερωτώμενοι δήλωσαν τη σημαντικότητα του για τη περιοχή και ανέφεραν ως κύριο λόγο επίσκεψης, την χαλάρωση τους. Επίσης έδειξαν την δυσαρέσκεια τους για την υπάρχουσα κατάσταση του. Στην παρούσα έρευνα γίνεται και εκτίμηση τεσσάρων γραμμικών παλινδρομήσεων. Η πρώτη αφορά την άποψη των κατοίκων για το αν ο δήμος Ιλίου παρουσιάζει λιγότερα περιβαλλοντικά προβλήματα συγκριτικά με άλλες αστικές περιοχές της Ελλάδος. Η δεύτερη εκτιμά την άποψη τους για το αν υπάρχει έλλειψη χώρων πρασίνου στο Ίλιον. Η τρίτη παλινδρόμηση για το αν θεωρούν πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου το Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης” και η τέταρτη για το αν χρειάζονται περιποίηση οι χώροι του. Τέλος, προτείνεται η ενημέρωση των κατοίκων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα του δήμου τους αλλά και για τους τρόπους που μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Pollution
Ρύπανση
Πάρκο Αντώνης Τρίτσης
Antonis Tritsis Park

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-08-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.