Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των οικονομικών μεταναστών στις περιφερειακές αγορές της Ελλάδος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των οικονομικών μεταναστών στις περιφερειακές αγορές της Ελλάδος

Χοτζόγλου, Δημήτριος

Η εργασία αυτή πραγματεύεται το θέμα των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των οικονομικών μεταναστών στις περιφερειακές αγορές της Ελλάδος. Το θέμα αναπτύχθηκε προβάλλοντας την έννοια της μετανάστευσης και τις προεκτάσεις της, τις αιτίες που αυτή λαμβάνει χώρα τόσο γενικά κι ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Παράλληλα, παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή στο φαινόμενο της μετανάστευσης, αλλά και η ελληνική εμπειρία. Οι οικονομικές θεωρίες περί μετανάστευσης από την άλλη, εξηγούν τόσο τη μετανάστευση, αλλά και κάποιες από τις επιπτώσεις που προκύπτουν στις τοπικές αγορές. Οι μετανάστες στην Ελλάδα γενικά, είναι κατά πλειοψηφία Αλβανοί και Βούλγαροι, όπως επίσης και στο σύνολο της περιφέρειας. Ως προς την ηλικία, ανήκουν στην παραγωγική, με κύριο σκοπό εγκατάστασής τους για εργασία, με την οικογένειά τους. Παρά τα θετικά που προσέφεραν στην ελληνική περιφέρεια λόγω των κενών σε επαγγέλματα ανειδίκευτης εργασίας, εντούτοις δε λείπουν τα αρνητικά, τόσο λόγω της απώλειας κοινωνικής συνοχής, όσο κι από τον ανταγωνισμό με το ημεδαπό ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Emigration and immigration - Greece
Αποδημία και εποίκηση - Ελλάδα
Μετανάστες - Ελλάδα
Immigrants - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.