Εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από είδη διατροφής στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από είδη διατροφής στην Ελλάδα

Ζυγούρη, Δήμητρα

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διατροφική συμπεριφορά ατόμων 18 έως 27 ετών, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις της διατροφικής αυτής συμπεριφοράς στο περιβάλλον, και ειδικότερα, την έκλυση αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, μελετώνται οι απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με την περιβαλλοντική επίδραση της διατροφής, αλλά και ο βαθμός προθυμίας τους να τροποποιήσουν τις διατροφικές τους επιλογές προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και τη γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Στην έρευνα, η οποία έλαβε χώρα το διάστημα Ιουνίου – Ιουλίου του 2011, συμμετείχαν 129 άτομα, και συγκεκριμένα 77 γυναίκες και 52 άνδρες, κάτοικοι του Ν. Αττικής. Τα αποτελέσματα, όσον αφορά στη μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση τροφίμων του συνόλου του δείγματος σε εβδομαδιαία βάση, έδειξαν ότι τα μη οινοπνευματώδη ποτά καταναλώνονται σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες τροφίμων και επιφέρουν την υψηλότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, ενώ ακολουθούν οι κατηγορίες «Γαλακτοκομικά προϊόντα & Αυγά» και «Λαχανικά, Πατάτες & Όσπρια». Όσον αφορά στη μέση κατά κεφαλήν έκλυση ισοδύναμων CO2 από την κατανάλωση τροφίμων του συνόλου του δείγματος, βρέθηκε ότι ανέρχεται σε 1.440 κιλά το χρόνο, ποσότητα που δε θεωρείται βιώσιμη, καθώς σύμφωνα με σχετική μελέτη μία βιώσιμη ποσότητα κατά κεφαλήν έκλυσης ισοδύναμων CO2 ανέρχεται σε 1.000 κιλά ετησίως. Συγκρίνοντας την κατανάλωση τροφίμων των δύο φύλων, η δίαιτα των ανδρών βρέθηκε να επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον από ό,τι η αντίστοιχη των γυναικών, αν και η διαφορά ήταν μικρή. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες βρέθηκαν περισσότερο πρόθυμες να τροποποιήσουν τις διατροφικές τους συνήθειες, ώστε να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, σχετικά με τις απόψεις των ερωτώμενων για την επίδραση της διατροφής στην κλιματική αλλαγή, προτείνεται καλύτερη ενημέρωση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες
Food habits
Τρόφη - Περιβαλλοντικές απόψεις
Food - Environmental apsects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.