Ο ρόλος της συσκευασίας και οι πληροφορίες τους για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο ρόλος της συσκευασίας και οι πληροφορίες τους για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις

Παναγοπούλου, Αγγελική

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των σπουδών μου στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και έχει ως σκοπό την μελέτη του ρόλου της συσκευασίας στους καταναλωτές, τον βαθμό επιρροής των χαρακτηριστικών και των πληροφοριών της συσκευασίας στους καταναλωτές καθώς και την συμπεριφορά των καταναλωτών σε θέματα διαχείρισης των απόβλητων συσκευασίας. Η εμπειρική ανάλυση βασίστηκε στην ανάλυση των απαντήσεων 155 καταναλωτών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία μοιράστηκαν στην περιοχή του Νομού Αχαΐας την χρονική περίοδο Ιούλιου - Αυγούστου 2013. Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση του SPSS 19.0 και τα εμπειρικά αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι καταναλωτές δίνουν μεγάλη σημασία στη τιμή για την αγορά ενός προϊόντος. Οι 7 στους 10 καταναλωτές δίνουν σημασία στη συσκευασία και τα χαρακτηριστικά συσκευασίας τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο για τους καταναλωτές είναι η ανακυκλώσιμη συσκευασία και το βάρος της συσκευασίας. Επιπλέον, 9 στους 10 καταναλωτές διαβάζουν τις αναγραφόμενες πληροφορίες από τις οποίες οι σημαντικότερες για τους καταναλωτές είναι με τη σειρά: η ημερομηνία λήξης, οι συνθήκες διατήρησης και τα συστατικά. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες έχουν παρατηρήσει το barcode στις συσκευασίες. Τέλος, σχεδόν όλοι όσοι είναι θετικοί στην αγορά προϊόντων ανακυκλώσιμης συσκευασίας είναι εξίσου θετικοί και στην αγορά προϊόντων ασφαλέστερης συσκευασίας ακόμη και αν τα δύο αυτά προϊόντα είναι ακριβότερα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Καταναλωτές
Εφοδιαστική
Consumers
Recycling (Waste, etc.)
Packaging
Συσκευασία
Logistics

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.