Μελέτη των απόψεων των κατοίκων του Τύρναβου σε σχέση με το πλύσιμο των πιάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μελέτη των απόψεων των κατοίκων του Τύρναβου σε σχέση με το πλύσιμο των πιάτων

Κανή, Καλλιόπη

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι η διερεύνηση και η μελέτη των απόψεων των κατοίκων του Τυρνάβου όσον αφορά το πλύσιμο των πιάτων καθώς και πως τα πλυντήρια πιάτων έχουν εισβάλλει μέσα σε ένα νοικοκυριό και έχουν προσφέρει μία άνετη ζωή. Προκειμένου να εισαχθούν κάποια συμπεράσματα από αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένα ερευνητικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο) αποτελούμενο από 23 ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο αυτό διανεμήθηκε σε 120 νοικοκυριά στη περιοχή του Τυρνάβου και βάση αυτού προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα: o Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 87% και στο σύνολο τους ήταν 104, ενώ οι άντρες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 13% και ήταν 16. o Για τους κατοίκους του Τυρνάβου το χειρωνακτικό πλύσιμο αποτελεί μία χρονοβόρα διαδικασία και παράλληλα απαιτεί και την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού, γι’αυτό και οι κάτοικοι με ποσοστό 81,7% θεωρούν το πλυντήριο πιάτων ως μία συσκευή που τους παρέχει άμεση διευκόλυνση, και κυρίως οι γυναίκες είναι εκείνες οι οποίες προτιμούν την αγορά του. o Η χρήση του πλυντηρίου πιάτων αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητη τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα σε ένα σημερινό νοικοκυριό στον Τύρναβο. o Το πλύσιμο των πιάτων γίνεται στο μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες, με ποσοστό 85,8%. o Τέλος, σημαντικό ρόλο γι’αυτούς κατέχει η αγορά οικολογικών οικιακών συσκευών. Περίπου το 40% του δείγματος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο όσον αφορά αυτές τις συσκευές. Σύμφωνα και με τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε ότι το πλυντήριο πιάτων μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία ηλεκτρική συσκευή ιδιαίτερα σημαντική για τους κατοίκους του Τυρνάβου. Καλό θα ήταν όλοι να εισάγουμε στη καθημερινή μας ζωή τις λεγόμενες οικολογικές οικιακές συσκευές, οι οποίες για τους περισσότερους ανθρώπους μπορεί να θεωρούνται άγνωστες, στη πραγματικότητα όμως εξασφαλίζουν ηλεκτρική ενέργεια, κάτι το οποίο αρχίζει να χάνεται, είναι ενεργειακά αποδοτικότερες και επιπλέον εξασφαλίζουν ένα περιβάλλον πιο βιώσιμο απαλλαγμένο από αέριους και τοξικούς ρύπους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πλυντήρια πιάτων
Οικιακή οικονομία - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός) - Τύρναβος
Home economics - Greece - Larisa (Nome) - Tirnavos
Dishwashing machines
Οικιακές συσκευές
Household appliances

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.