Σωματομετρικοί δείκτες, παράγοντες αυτοεκτίμησης και φυσική δραστηριότητα: η μεταξύ τους σύνδεση σε πληθυσμό παιδιών ηλικίας 11 ετών, στο νομό Ιωαννίνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Σωματομετρικοί δείκτες, παράγοντες αυτοεκτίμησης και φυσική δραστηριότητα: η μεταξύ τους σύνδεση σε πληθυσμό παιδιών ηλικίας 11 ετών, στο νομό Ιωαννίνων

Ζαππή, Μαριάννα

Στη διάρκεια των τελευταίων δύο αιώνων οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στον τομέα της ιάσης νοσημάτων καίριων για την ανθρωπότητα και η αξία που πλέον ανγνωρίζεται για την προσφορά της προληπτικής ιατρικής έχουν αλλάξει ραγδαία των τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας. Επίσης μετά την πάροδο ετών και τη συνεχή ανάπτυξη των τεχνολογικών επιστημών οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας βελτιώνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας. Παρά τη αποδεδειγμένη αναβάθμηση της παρεχόμενης φροντίδας, μέσα από τις τεχνικές πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας μολυσματικών ασθενειών, για να επιτευχθεί αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα από βελτίωση της υγείας, ο επιπολασμός των χρόνιων νοσημάτων αυξάνεται από έτος σε έτος. Το γεγονός αυτό ανησυχεί τους οργανισμoύς υγείας και ερευνητικά προγράμματα υλοποιούνται με στόχο να βρεθεί η λύση του προβλήματος.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Physical fitness for children
Exercise - Health aspects
Άσκηση - Υγιειονολογικές απόψεις
Αυτοεκτίμηση στα παιδιά
Ασθένειες - Πρόληψη
Άσκηση στα παιδιά
Exercise - in infancy & childhood
Diseases - Treatment
Diseases - Prevention
Ασθένειες - Θεραπεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.