Το μάθημα της οικιακής οικονομίας στη σύγχρονη σχολική και τοπική κοινωνία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Το μάθημα της οικιακής οικονομίας στη σύγχρονη σχολική και τοπική κοινωνία

Γκούσια, Μαρία

Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας διδάσκεται σε έφηβους μαθητές στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Η παρούσα διατριβή καταγράφει τη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθείται στο μάθημα και διερευνά κατά πόσο αυτή ακολουθεί τις σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προτάσεις. Επιπλέον, διερευνά το ρόλο των καθηγητών Οικιακής Οικονομίας και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας χιλιετίας και στο σύγχρονο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.Με βάση τα συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν από την έρευνα, το μάθημα έχει τη δυνατότητα να κινηθεί δυναμικά στο χώρο της εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ένας εκπαιδευτικός σχεδιασμός που να συνδυάζει τις βελτιώσεις στο περιεχόμενο και στην ειδική διδακτική του μαθήματος. Επίσης, διαφαίνεται η ανάγκη ανανέωσης του επικοινωνιακού πλαισίου σε όλα τα επίπεδα, όπως για παράδειγμα, μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων. Προβάλλεται η ανάγκη ενίσχυσης του περιεχομένου βάσει σύγχρονων ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων και ευέλικτων μεθόδων, ώστε να καλύπτονται τα ενδιαφέρονται και οι ανάγκες των μαθητών.Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται η έλλειψη στοχαστικοκριτικής αντιμετώπισης των θεμάτων και η απομάκρυνση των καθηγητών της Οικιακής Οικονομίας από τις σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν τη διδακτική του μαθήματος. Ο ρόλος των καθηγητών Οικιακής Οικονομίας παραμένει συμβατικός, στα πλαίσια της παραδοσιακής διδασκαλίας. Δεν εφαρμόζεται η εξατομικευμένη διδασκαλία, στο βαθμό που χρειάζεται για να καλυφθούν αρκετές ανάγκες των μαθητών, ενώ οι ίδιοι δεν ενεργοποιούνται σημαντικά.Το μάθημα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί συστημικά, καθώς μπορεί να διευρύνει τους ορίζοντες δράσης, αξιοποιώντας κατάλληλα το θεσμό της επιμόρφωσης ενηλίκων και της σύνδεσης του μαθήματος με θέματα της επικαιρότητας και της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

επιμόρφωση ενηλίκων
Οικιακή οικονομία - Μελέτη και διδασκαλία
Καθηγητές
Οικιακή οικονομία
Σχολεία
τοπική κοινωνία
Οικιακή οικονομία - Προγράμματα σπουδών
Εκπαίδευση
Ειδική διδακτική
Εκπαιδευτικοί

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2000-04-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.