Παραγοντική ανάλυση για την αποτίμηση των χαρακτηριστικών των ατόμων του γενικού πληθυσμού αναφορικά με τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Παραγοντική ανάλυση για την αποτίμηση των χαρακτηριστικών των ατόμων του γενικού πληθυσμού αναφορικά με τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

Δημάκου, Γεωργία

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη, η ομαδοποίηση και η παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των αντιλήψεων των ατόμων του γενικού πληθυσμού αναφορικά με τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.Μεθοδολογία: Μελετήθηκε ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα 3810 ατόμων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (43% άνδρες, 42±13 ετών, και 57% γυναίκες, 39±15 ετών). Συμπληρώθηκε από τους ίδιους τους ερωτηθέντες ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε: κοινωνικο-οικονομικά και άλλα δημογραφικά στοιχεία, ιατρικό ιστορικό, αντιλήψεις για τους κλινικούς παράγοντες που προκαλούν τη νόσο, αντιλήψεις για τους παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και αντιλήψεις για τους παράγοντες που σχετίζονται με τη διατροφήΑποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση. Για την απόκτηση εκτιμητών των κυρίων παραγόντων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των Κύριων Συνιστωσών, όπου αναδείχθηκαν 13 πρότυπα που ερμηνεύουν το 70,1% των αρχικών μεταβλητών. Τα πρώτα 4 πρότυπα που ερμηνεύουν το 33% των αρχικών μεταβλητών. Το πρώτο πρότυπο αντιπροσωπεύει τα άτομα με υπέρταση, ΣΔ, δυσλιπιδαιμία, στεφανιαία νόσο τα οποία έχουν διακόψει το κάπνισμα. Φαίνεται δηλαδή ότι τα άτομα αυτά είναι κινητοποιημένα και γνωρίζουν για τις αρνητικές επιδράσεις του καπνίσματος στην υγεία τους. Σημαντικοί παράγοντες αυτής της ομάδας αποτελούν η ηλικία και ο ΔΜΣ. Το δεύτερο πρότυπο αντιπροσωπεύει τα άτομα που είναι ενημερωμένα για τις αρνητικές επιδράσεις του καπνίσματος και τις ευεργετικές επιδράσεις της σωματικής άσκησης, ενώ παράλληλα γνωρίζουν τα ευεργετικά αποτελέσματα της υγιεινής διατροφής και του ελαιολάδου για την αποφυγή του καρδιαγγειακού κινδύνου. Το τρίτο πρότυπο αντιπροσωπεύει τα άτομα τα οποία δεν είναι ορθώς ενημερωμένα για τις θεραπείες διακοπής καπνίσματος, το βέλτιστο τύπο φυσικής δραστηριότητας για την πρόληψη των καρδιαγγειακών και δεν επηρεάζονται από το αν το περιβάλλον διασκέδασής τους είναι καπνιστικό και το τέταρτο πρότυπο αντιπροσωπεύει τα άτομα με χαμηλό εισόδημα και μορφωτικό επίπεδο που βρίσκουν εύκολα χώρους να αθλούνται.Συμπεράσματα: Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη διατροφή παρουσιάζονται μόνο σε 2 από τις 4 πρώτες καινούργιες κύριες συνιστώσες. Ωστόσο, η παρουσία παραγόντων κινδύνου ή η ίδια η νόσος φαίνεται να δρα θετικά στην ενημέρωση των ατόμων( 1η συνιστώσα). Επιπλέον, τα άτομα που γνωρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος παράλληλα γνωρίζουν για τις ευεργετικές επιπτώσεις της διατροφής και της άσκησης και αποτελούν μια πολύ καλά6ενημερωμένη ομάδα που δεν εμφανίζει συσχέτιση με παράγοντες κινδύνου, επομένως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι εφαρμόζουν την πρόληψη στον τρόπο ζωής τους. Η πολιτεία αλλά και οι επιστημονικοί φορείς οφείλουν να αναδείξουν το πρόβλημα του χαμηλού επιπέδου γνώσεων και να δράσουν άμεσα, με στόχο την μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας στην χώρα μας

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Παραγοντική ανάλυση
διαιτολογία
ασθένειες
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Καρδιαγγειακό σύστημα-Ασθένειες-Διαιτολογικές απόψεις
καρδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-02-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.