Οι περιβαλλοντικές αξίες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι περιβαλλοντικές αξίες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Γιωργαλή, Σταματία

Η επιτακτική ανάγκη να γίνει κατανοητή από τον άνθρωπο η σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος αποτέλεσε έναν από τους λόγους που δημιουργήθηκε η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των ατόμων σε θέματα περιβάλλοντος και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικών αξιών. Ιδιαίτερη προτεραιότητα, είναι αναγκαίο να δοθεί στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των νέων. Η Tριτοβάθμια εκπαίδευση προετοιμάζει άτομα που στο μέλλον θα είναι νέοι επιστήμονες, στελέχη στην αγορά εργασίας, γονείς, πολίτες στην κοινωνία. οι οποίοι πρέπει απαραίτητα να έχουν συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα της βιωσιμότητας και τη σημασία των περιβαλλοντικών αξιών σε αυτό. Η εργασία αυτή, σκοπό έχει να διερευνήσει το ρόλο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διαμόρφωση περιβαλλοντικών αξιών και γενικότερα περιβαλλοντικής συνείδησης στους φοιτητές. Για την καλύτερη και πιο οργανωμένη απόδοση του περιεχομένου της εργασίας, το κείμενο χωρίστηκε σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της ηθικής αξίας και αναλύονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στην απόκτηση των αξιών. Επίσης, αναφέρονται και κάποιες κοινωνικές αξίες. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι έννοιες του περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής ηθικής. Επίσης, παρουσιάζεται η έννοια των περιβαλλοντικών αξιών, ο ρόλος τους στην προστασία του περιβάλλοντος και αναλύεται η σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται για το πώς η Tριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα συμβάλλει στην καλλιέργεια περιβαλλοντικών αξιών και στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής στάσης. Επίσης, αναλύονται και τα προγράμματα σπουδών κάποιων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Τμημάτων. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποιες στατιστικές έρευνες, μελέτες και τα συμπεράσματα τους σχετικά με τη στάση των νέων στις αξίες και στο περιβάλλον. Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το ερευνητικό μέρος, το οποίο πραγματοποιήθηκε με ένα σύνολο 120 ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν σε αντίστοιχο δείγμα φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, από τα Τμήματα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και Γεωγραφίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση
Ελλάδα
Ανώτατη - Ελλάδα
Περιβαλλοντική εκπαίδευση - Ελλάδα
ανώτατη εκπαίδευση
περιβάλλον
Περιβάλλον - Προστασία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.