Ολοκληρωμένο περιβάλλον για την αξιολόγηση καταστημάτων με τη χρήση κινητών συσκευών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ολοκληρωμένο περιβάλλον για την αξιολόγηση καταστημάτων με τη χρήση κινητών συσκευών

Παπαδοπούλου, Ελένη

Η επιχειρηματική επιτυχία στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά απαιτεί υψηλό βαθμό κατανόησης και σεβασμό προς τον πελάτη. Οι επιχειρηματίες αναγνωρίζουν ότι η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή πορεία της επιχείρησής τους. Η ενημέρωση των επιχειρηματιών για τυχόν λάθη που κάνουν κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, αλλά και η ικανοποίηση που επιτυγχάνεται από τη σωστή παροχή τους, πραγματοποιείται μέσω των αξιολογήσεων. Η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός μέσου συλλογής αξιολογήσεων καταστημάτων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε μια εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ένας ιστότοπος. Οι λειτουργίες που παρέχουν οι εφαρμογές δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να αξιολογήσει όποιο κατάστημα επιθυμεί, από το σύνολο των καταστημάτων που διαθέτει η εφαρμογή, βαθμολογώντας τις επιδόσεις τους σε έξι διαφορετικά κριτήρια και να ενημερωθεί για την πορεία των καταστημάτων μέσω διαγραμμάτων ετήσιων αξιολογήσεων. Η εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα αποσκοπεί στην άμεση χρήση της αναπτυσσόμενης λειτουργικότητας, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Τα καταστήματα απεικονίζονται στο χάρτη (Google Maps) μέσω κατηγοριών ή μέσω αναζήτησης, σε συνδυασμό με τη θέση που βρίσκεται ο χρήστης κατά την εκτέλεση. Ο ιστότοπος παρέχει επίσης τη δυνατότητα διαχείρισης των καταστημάτων που διατίθενται για αξιολόγηση, λειτουργία που αποφύγαμε να εντάξουμε στην εφαρμογή Android.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Χάρτες
Android (Ηλεκτρονικός πόρος)
κινητά τηλέφωνα
εμπόριο
χάρτες Google
Λιανικό εμπόριο - Ελλάδα
Android

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.