Στάσεις και απόψεις των κατοίκων των Τρικάλων σχετικά με τη διαχείριση στερεών τροφικών αποβλήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Στάσεις και απόψεις των κατοίκων των Τρικάλων σχετικά με τη διαχείριση στερεών τροφικών αποβλήτων

Τσιαντούλα, Αντωνία

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση της συμπεριφοράς τωνκατοίκων της περιοχής των Τρικάλων σχετικά με τη διαχείριση των τροφικών τουςαποβλήτων. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι γνώσεις του δείγματος σε σχέση με τιςετικέτες ημερομηνίας των τροφίμων, καθώς και διάφορες στάσεις τους ως προς τατρόφιμα και τα προϊόντα τροφίμων πριν και μετά την οικονομική κρίση που βιώνει ηχώρα μας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, προκειμένου να προκύψουν κάποιασυμπεράσματα, βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο με 31 κλειστού τύπου ερωτήσεις. Τοερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 120 κατοίκους του νομού Τρικάλων και τασημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα εξής: Το ποσοστό των τροφίμων που δεν καταναλώνεται και καταλήγει στον κάδοσκουπιδιών δεν είναι μεγάλο, ενώ φαίνεται πως η πλειονότητα τωνερωτηθέντων είναι ευαισθητοποιημένη ως προς την απόρριψη φαγητού πουδεν καταναλώθηκε. Από αυτούς που καλλιεργούν τρόφιμα, το ½ μοιράζει το περίσσευμα σεσυγγενείς και φίλους, και ένα σημαντικό ποσοστό αυτών το καταψύχουν γιανα το καταναλώσουν αργότερα. Περισσότερο από το ½ του δείγματος δε γνωρίζει την έννοια των ετικετώνημερομηνιών με αποτέλεσμα να πετούν τρόφιμα που μπορούν ακόμη νακαταναλωθούν και το αντίθετο. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τους πολίτες των Τρικάλων, αλλά όχισημαντικά, ενώ έχει συμβάλλει στη μείωση της ποσότητας των τροφικώναποβλήτων. Μικρό είναι το ποσοστό εκείνων που κάνουν οικιακή κομποστοποίηση. Επίσης, αποδείχτηκε πως η ηλικία σχετίζεται με την αλλαγή των συνηθειώντων ερωτηθέντων μετά την οικονομική κρίση. Τέλος, η ηλικία καθώς επίσης και το μορφωτικό επίπεδο, σχετίζεται και με τιςστάσεις των συμμετεχόντων απέναντι στα προϊόντα που επιλέγουν.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

διαχείριση απορριμάτων
Τρίκαλα
οικιακά απόβλητα
Στερεά τροφικά απόβλητα
Στερεά Τροφικά Απόβλητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.