Μέσα μαζικής μεταφοράς: οι επιπτώσεις του μετρό και του τραμ στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μέσα μαζικής μεταφοράς: οι επιπτώσεις του μετρό και του τραμ στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών

Ζησοπούλου, Χριστίνα

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των πολιτών της Αθήνας σχετικά με τις επιπτώσεις του Μετρό και του Τραμ στην ποιότητα της ζωής τους. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε δείγμα 130 πολιτών από την περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με τα κύρια ευρήματα της μελέτης, οι Έλληνες πολίτες φαίνεται να επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό για τις μετακινήσεις τους το μετρό . Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση επιλογής του μετρό αντί του τραμ είναι η ταχύτητα, τα συχνά δρομολόγια ,οι διαδρομές , οι εγκαταστάσεις, η άνεση καθώς και η ευκολία μετακίνησης με το μετρό. Η έρευνα έδειξε ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν το μετρό και το τραμ για λόγους εργασίας, σπουδών, διασκέδασης ή για εξωτερικές δουλειές. Επίσης, αποδείχθηκε ότι τα δύο προαναφερόμενα μέσα έχουν ωφελήσει με τη λειτουργία τους τις μετακινήσεις, το περιβάλλον και τις εμπορικές περιοχές, ενώ το αντίθετο παρατηρείται για τη διευκόλυνση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και της γενικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών. Τέλος, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι πολίτες έχουν θετική γνώμη για τις ώρες λειτουργίας, τις στάσεις και την επέκταση των γραμμών του μετρό και του τραμ.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

επιβατική κίνηση
ευκολότερος τρόπος μετακίνησης
Μετρό
Τραμ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.