Καταγραφή και Ποιοτική ανάλυση των πλημμυρικών φαινομένων στο λεκανοπέδιο της Αττικής την περίοδο 1980 – 2014.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Καταγραφή και Ποιοτική ανάλυση των πλημμυρικών φαινομένων στο λεκανοπέδιο της Αττικής την περίοδο 1980 – 2014.

Πανούσης, Κωνσταντίνος

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, γεγονός που τους οδηγεί στο έντονο ενδιαφέρον για τα καιρικά φαινόμενα. Ένα από τα φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, είναι η βροχή. Στην Ελλάδα τα προβλήματα των πλημμυρικών φαινομένων είναι εκτεταμένα σε κάθε νομό της χώρας σε διαφορετικά επίπεδα. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τον νομό της Αττικής, στον οποίο θα γίνει καταγραφή και ανάλυση των ιστορικών πλημμυρών, βγάζοντας εν τέλει αποτελέσματα και συμπεράσματα.Αρχικά, έγινε μια προσπάθεια συλλογής δεδομένων από διάφορες πηγές (εφημερίδες, διαδίκτυο, ιστορικές αναφορές, βιβλία, Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία), καταγράφοντας το σύνολο των πλημμυρικών γεγονότων από το 1980 έως το 2014. Ύστερα, έγινε η ανάλυση αυτών των δεδομένων, ώστε να αξιοποιηθούν αργότερα στο πρόγραμμα GIS, δημιουργώντας θεματικούς χάρτες. Επιπλέον, με την ανάλυση των δεδομένων δημιουργήθηκαν διαγράμματα και πίνακες για την καλύτερη απόδοση των αποτελεσμάτων. Τέλος, πραγματοποιείται μια προσπάθεια δημιουργίας ενός θεματικού χάρτη την περίοδο 2000-2014, στον οποίο γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα των πλημμυρικών φαινομένων σε κάθε δήμο, ώστε να βρεθούν ποιοι δήμοι είναι αυτοί που βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα κινδύνου για την περίοδο 2000 – 2014 προκειμένου να ακολουθήσουν πολιτικές ετοιμότητας και αντιμετώπισης έντονων πλημμυρικών γεγονότων στο μέλλον.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ημερήσιο ύψος βροχής της Αττικής
Λεκανοπέδιο Αττικής
Χείμαρροι
Αποτελέσματα των Πλημμυρικών Φαινομένων
Φυσικές καταστροφές-Ελλάδα
Ποταμοί
Ρέματα
Ιστορικές Καταγραφές πλημμυρών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.