Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) ως εργαλείο marketing των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) ως εργαλείο marketing των επιχειρήσεων

Καραντάκου, Μαρία

Στην παρούσα μελέτη στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας επιχειρείται η διερεύνηση της χρήσης των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ως εργαλείο marketing των επιχειρήσεων , στους τομείς δραστηριοποίησης τους που προσφέρεται για τέτοια χρήση. Η μελέτη εξετάζει αρχικά τη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία σχετικά με την επεξήγηση της επιστήμης του marketing στις επιχειρήσεις ,την έννοια και το περιεχόμενο του και στη συνέχεια τον τρόπο λειτουργίας του στα προβλήματα που καλείται να επιλύσει εκ μέρους των επιχείρησεων . Αναλύονται επίσης , και οι τεχνολογίες οι οποίες υποστηρίζουν τον τομέα του marketing για την ολοκληρωμένη άποψη του αναγνώστη ,ως προς την αξιολόγηση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών συγκριτικά με τα υπόλοιπα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα.Στη συνέχεια η μελέτη εκθέτει τη σημασία της Γεωγραφίας και των γεωγραφικών πληροφοριών στο marketing. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χωρική υπόσταση και θέση των επιχειρήσεων καθώς είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τους ειδικούς του marketing των επιχειρήσεων για την επιτυχημένη πορεία τους στις αγορές.Έπειτα, παραθέτονται ο ορισμός και ο τρόπος λειτουργίας των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και γίνεται η σύγκριση μεταξύ των υπολοίπων πληροφοριακών συστημάτων .Η μελέτη εξετάζει το ρόλο των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στο marketing των επιχειρήσεων αναλύοντας λεπτομερώς τα στοιχεία και τις λειτουργίες των συστημάτων που εφαρμόζονται στους τομείς δραστηριοποίησης του marketing και το καθιστούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο του.Τέλος, παραθέτονται και ορισμένα παραδείγματα από τη διεθνή πρακτική για την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση της σημασίας και το σπουδαίο ρόλο με μεγάλες προοπτικές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στο marketing των επιχειρήσεων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

marketing
γεωγραφία
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
πληροφοριακά συστήματα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.