Ένταξη των Ελληνοκυπρίων προσφύγων του 1974 στο σύγχρονο χώρο της ελεύθερης Κύπρου. Περίπτωση μελέτης Επαρχία Πάφου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ένταξη των Ελληνοκυπρίων προσφύγων του 1974 στο σύγχρονο χώρο της ελεύθερης Κύπρου. Περίπτωση μελέτης Επαρχία Πάφου

Μικέλλη, Παναγιώτα

Αναλύεται η προσπάθεια ένταξης των ελληνοκυπρίων προσφύγων στον κοινωνικό χώρο της μη κατεχόμενης Κύπρου. Δηλαδή παρουσιάζονται τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν στο ξεκίνημα μιας νέας αρχής, μακριά από τον οικείο χώρο. Επίσης στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση με τα αποτελέσματα των δύο παλαιότερων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στο νησί. Παράλληλα η έρευνα αυτή παρουσιάζει τα δύο αντίθετα φαινόμενα που είχαν άμεση σχέση με τους πρόσφυγες, της μετανάστευσης και της αστικοποίησης Επίσης αναλύεται ο ρόλος του κράτους στην προσπάθεια ένταξης των προσφύγων και η διαχρονική κρατική μέριμνα με παρουσίαση κονδυλίων που διατίθενται για αυτό τον σκοπό, θέλοντας να κατανοηθεί ο καθοριστικός ρόλος που μπορεί να έχει ένα κράτος για ομαλή ένταξη και αποφυγή περαιτέρω δυσάρεστων καταστάσεων όπως λ.χ της άναρχης δόμησης στον χώρο υποδοχής όταν πρόκειται για εγκατάσταση μεγάλων κυμάτων προσφύγων. Παρουσιάζονται τα διάφορα σχέδια στέγασης των προσφύγων σε κυβερνητικούς οικισμούς και συνοικισμούς αυτοστέγασης ενώ παράλληλα αναφέρεται ο ολικός αριθμός οικιστικών μονάδων και οικοπέδων που έχουν παραδοθεί σε εκτοπισθέντα πρόσωπα σε κάθε επαρχία . Ακόμη γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί και να τεκμηριωθεί η καθοριστική συμβολή που μπορεί να είχαν ως πρόσφυγες καθώς επίσης και την συμβολή τους στην πραγματοποίηση του «Οικονομικού Θαύματος». Όταν κυρίως οι πρόσφυγες χρησιμοποιούνται ως πόροι για ανάπτυξη και όχι αναγκαστικά ως επιβάρυνση στις χώρες υποδοχής κάτι που φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε και στην Κύπρο. Ενώ ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στις επαγγελματικές κατηγορίες που άνηκαν πριν και μετά τον πόλεμο. Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο που αφορά το πολιτιστικό χώρο επιδιώκεται να παρουσιαστεί πως επιδρά η βίαιη εγκατάλειψη του γνώριμου τόπου και γίνεται αιτία που μπορεί να επιφέρει αλλοίωση, εγκατάλειψη ή και εξαφάνιση πατροπαράδοτων εθίμων και συνηθειών μιας κοινωνικής ομάδας όταν μάλιστα σκεφτούμε πως ο κάθε τόπος είναι μοναδικός και με την παρουσία μιας κοινωνικής ομάδας χαρακτηρίζεται από διαφοροποιά στοιχεία. Επιπλέον αναλύεται η παρουσία και δράση των προσφύγων στο σύγχρονο πολιτιστικό χώρο της ελεύθερης Κύπρου και με ποίο τρόπο η εγκατάσταση τους έδωσε έναν διαφορετικό-νέο πολιτιστικό προσανατολισμό στις ελεύθερες πόλεις του νησιού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

πολιτιστικός
Πάφος
ένταξη
Πρόσφυγες
κοινωνικός
οικονομικός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-10-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.