Πρακτικές σύγχρονου μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών δικτύων. Εμπειρική διερεύνηση στους καταναλωτές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Πρακτικές σύγχρονου μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών δικτύων. Εμπειρική διερεύνηση στους καταναλωτές

Αλεξάκη, Πηνελόπη

Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι πρακτικές του σύγχρονου μάρκετινγκ μέσω των νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η κοινωνική δικτύωση έχει αλλάξει τον τρόπο που οι επιχειρήσεις επικοινωνούν με τους καταναλωτές τους. Πριν την εμφάνιση των κοινωνικών δικτύων, η κύρια μορφή επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές στηριζόταν στη χρήση παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης για την επίτευξη επιχειρησιακών σκοπών. Με την εμφάνιση των κοινωνικών δικτύων, η διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών ή μεταξύ των καταναλωτών αντικατέστησε την κύρια μορφή επικοινωνίας. Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δείγμα 100 καταναλωτών, εκ των οποίων οι 42 ήταν άντρες και οι 58 γυναίκες. Οι ηλικίες που εμφανίστηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα στο δείγμα ανήκαν στην κλάση των ηλικιών 31-40 ετών. Το 47,9% του δείγματος το τελευταίο εξάμηνο δήλωσε πως είχε ξοδέψει 1-100 ευρώ για τις online αγορές του. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, υπήρξε ουδέτερη αντιμετώπιση σε σχέση με τα ερωτήματα, οι διαφημίσεις προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω των κοινωνικών δικτύων δεν είναι ενοχλητικές (το 32,9% του δείγματος), είναι ηθικά σωστό να παρακινούμαι/ ενημερώνομαι για καινούργια προϊόντας/ υπηρεσίες μέσω των κοινωνικών δικτύων (43,8%), σκέφτομαι θετικά για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν προφίλ στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (38,4%), πιστεύω ότι είναι ηθικά σωστό οι ειδικοί να ενημερώνονται για τις προτιμήσεις των καταναλωτών μέσω των likes/ followers (38.4%) και οι online υπηρεσίες αγοράς κάνουν τη ζωή μου πιο εύκολη (39,7%).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

καταναλωτική συμπεριφορά
πρακτικές μάρκετινγκ
κοινωνικά δίκτυα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ηλεκτρονικό μάρκετινγκ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-02-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.