Η πολιτισμική κληρονομιά της Πάφου, και η απήχησή της στους νέους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η πολιτισμική κληρονομιά της Πάφου, και η απήχησή της στους νέους

Σουσούρη, Κυριακή

Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι η διερεύνηση της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης Πάφου της Κύπρου και η απήχησή της στους νέους.Μεθοδολογία: Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 170 νέων ηλικίας 14-22 ετών. Ως ερευνητικό εργαλείο της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από δύο συστατικά μέρη.Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των νέων που απαρτίζουν το δείγμα, και των οικογενειών τους. Το δεύτερο μέρος περιέχει ερωτήσεις σχετικά με τον πολιτισμό της Πάφου.Αποτελέσματα: Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι νέοι, με βάση το δείγμα, γνωρίζουν αρκετά από τα μουσεία και μνημεία της Πάφου και ένα μεγάλο ποσοστό τα έχει επισκεφθεί. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό γνωρίζει τις περισσότερες Εκκλησίες και Μοναστήρια της Πάφου. Επιπλέον το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων πιστεύει ότι η παραδοσιακή διατροφή πρέπει να διατηρηθεί για τη διατήρηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κύπρος
Πάφος
πολιτισμός
ήθη και έθιμα
μνημεία
έρευνα
πολιτιστική κληρονομιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-02-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.