Μελέτη των απόψεων των κατοίκων της Αθήνας για τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη των απόψεων των κατοίκων της Αθήνας για τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα

Τσουτσουλόπουλος, Δημήτριος

Το ζήτημα της παραγωγής ενέργειας απασχολεί τις κοινωνίες των ανθρώπων από τηδημιουργία τους. Έτσι η κάλυψη της ανάγκης για ενέργεια αποτελεί ένα από τα κύρια και πιοσημαντικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, οιανάγκες σε ενέργεια έχουν πολλαπλασιαστεί και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οισυμβατικές πηγές ενέργειας εξαντλούνται, έγινε επιτακτική η ανάγκη για έναν εναλλακτικότρόπο παραγωγής ενέργειας. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό έδωσαν οι ανανεώσιμες πηγέςενέργειας, οι οποίες έδιναν τη δυνατότητα για παραγωγή ενέργειας χωρίς να εξαντλούνταικαι χωρίς να ρυπαίνουν περαιτέρω το περιβάλλον. Η συγκεκριμένη έρευνα ασχολήθηκε μεμία συγκεκριμένη κατηγορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυτή των φωτοβολταϊκώνσυστημάτων.Η έρευνα αυτή μελετά τις στάσεις και τις απόψεις των κατοίκων της Αθήνας σχετικάμε τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια,τα οποία απευθύνονταν σε δύο ομάδες καταναλωτών. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν απότους καταναλωτές που δεν έχουν εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα στην κατοικία τουςκαι η δεύτερη από αυτούς που έχουν εγκαταστήσει στην κατοικία τους ένα φωτοβολταϊκόσύστημα. Οι στόχοι της έρευνας ήταν να αποτυπωθούν τα κίνητρα που θα οδηγούσαν τουςκαταναλωτές στην αγορά και την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και τηστάση τους απέναντι σε αυτή την επένδυση, καθώς επίσης και να εντοπιστούν τα κίνητραπου ώθησαν τη δεύτερη ομάδα καταναλωτών στο να προβούν στην ενέργεια αυτή και το πωςδιαχειρίζονται αυτή τους την επένδυση.Για την διεξαγωγή των συμπερασμάτων, εκτός από την περιγραφική στατιστική,χρησιμοποιήθηκαν και έλεγχοι ανεξαρτησίας χ2. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως υπάρχειμεγάλη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στους κατοίκους της Αθήνας και ότι επίσηςυπάρχει μια θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στην υιοθέτηση των φωτοβολταϊκώνσυστημάτων, αν και το υψηλό κόστος της εγκατάστασης μαζί με το μεγάλο χρόνοοικονομικής απόσβεσης της επένδυσης αποτελεί εμπόδιο για αυτούς για την ολοκλήρωσητης επένδυσης. Αντίστοιχα για τους καταναλωτές που έχουν προβεί σε μία εγκατάσταση,φαίνεται πως είναι αρκετά ευχαριστημένοι από την επένδυσή τους και πως θα πρότειναν σεάλλους καταναλωτές στο να προβούν και αυτοί σε μία ανάλογη επένδυση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

βιωσιμότητα
εγκατάσταση φ/β
φωτοβολταϊκά
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.