Εξέλιξη τοπίου στην ευρύτερη περιοχή των Μεξιατών Φθιώτιδας (από το 1945 έως το 2009)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εξέλιξη τοπίου στην ευρύτερη περιοχή των Μεξιατών Φθιώτιδας (από το 1945 έως το 2009)

Μακρή, Μαρίνα

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται η εξέλιξη τοπίου στην περιοχή της κοιλάδας του Σπερχειού και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή των Μεξιατών. Η τοπική ενότητα των Μεξιατών βρίσκεται στη Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Νομό Φθιώτιδος.Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των προτύπων της εξέλιξη του τοπίου στην ευρύτερη περιοχή των Μεξιατών, καθώς και της γεωγραφικής έκφρασής τους, ως προς τον τύπο κάλυψης και ιδιαίτερα ως προς τις καλλιέργειες, από το έτος 1945 έως το 2009.Οι σημαντικότερες μεταβολές αφορούσαν τις καλλιεργούμενες επιφάνειες, όπου παρατηρήθηκαν πολλές μεταβολές της κάλυψης καθώς και η πραγματοποίηση αναδασμού σε τμήματα της περιοχής μελέτης. Μια μεταβολή που πραγματοποιήθηκε από το 1945 έως το 2009, είναι ο αναδασμός που έγινε μετά το 1986, στην περιοχή Βόρεια των Μεξιατών και Νότια από το παραποτάμιο δάσος του Σπερχειού ποταμού. Η περιοχή, το 1986, που μετέπειτα πραγματοποιήθηκε αναδασμός, είχε εκτάσεις που ήταν διάσπαρτες και μικρές, κάτι που επιβεβαιώνει τον προηγούμενο ισχυρισμό. Το 2009, παρατηρείται μετά τον αναδασμό στην περιοχή, οι εκτάσεις μεγάλωσαν σε έκταση, μίκρυναν σε αριθμό και φαίνεται ξεκάθαρα η οριοθέτησή τους. Άλλη μια μικρή σε έκταση περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε αναδασμός είναι βόρεια των Κομποτάδων και στα όρια του Σπερχειού ποταμού. Στην περιοχή αυτή υπήρχε και ένα μικρό κομμάτι φυσικής βλάστησης που καταστράφηκε, με στόχο την δημιουργία καλλιεργειών.Όσον αφορά την γενικότερη εικόνα, που έχει σχέση με τις καλλιέργειες, συμπεραίνεται ότι την περίοδο μεταξύ 1986 και 2009 γίνανε οι περισσότερες μεταβολές από μια κατηγορία σε μια άλλη, είτε αυτές ήταν καλλιέργειες, είτε υποδομή, είτε φυσική βλάστηση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μεξιάτες
τοπίο
Εξέλιξη
καλλιέργειες
αναδασμός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.