Προσδιορισμός Γλυκαιμικού Δείκτη σε μπισκότο ειδικά εμπλουτισμένο με βιοδραστικά συστατικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Προσδιορισμός Γλυκαιμικού Δείκτη σε μπισκότο ειδικά εμπλουτισμένο με βιοδραστικά συστατικά

Γκίκας, Κωνσταντίνος

Εισαγωγή: Η αυξημένη κατανάλωση υδατανθράκων, και κυρίως υδατανθράκων υψηλού γλυκαιμικού δείκτη (ΓΔ) τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι ενοχοποιείται για αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔτ2 αλλά και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Επιπλέον η αύξηση της κατανάλωσης υπερθερμιδικών σνακ, φτωχής διατροφικής αξίας, ίσως συμβάλλει στην αύξηση του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας. Συνδυάζοντας τα παραπάνω, ο σχεδιασμός και η παρασκευή υψηλής διατροφικής ποιότητας σνακ χαμηλού ΓΔ είναι υψίστης σημασίας. Όπως φαίνεται και από πληθώρα ερευνών η κατανάλωση τροφίμων χαμηλού ΓΔ και υψηλής περιεκτικότητας σε διαιτητικές ίνες οδηγεί σε χαμηλότερη μεταγευματική γλυκαιμική απόκριση.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο προσδιορισμός της μεταγευματικής γλυκαιμικής απόκρισης υγιών εθελοντών, μετά την κατανάλωση μπισκότου βρώμηςΜεθοδολογία: Η παρούσα μελέτη είναι μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη διασταυρούμενου τύπου κλινική δοκιμή. 11 υγιείς εθελοντές, 6 άνδρες και 5 γυναίκες, με μ.ο. ηλικίας 22,4 + 2 , ΒΜΙ 23,2 + 3 συμμετείχαν στη μελέτη. Οι εθελοντές κατανάλωσαν σε 2 διαφορετικές δοκιμασίες 80,4 g μπισκότων βρώμης (εξετασθέν τρόφιμο) και 50 g διαλύματος γλυκόζης, (τρόφιμο αναφοράς), ποσότητες που αντιστοιχούν σε 50 g αφομοιώσιμων υδατανθράκων. Η γλυκαιμική απόκριση μετρήθηκε στο χρόνο 0 (πριν την κατανάλωση), 15, 30, 45, 60, 90, 120 και 180 λεπτά μεταγευματικά. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της ενεργειακής πρόσληψης, μέσω ανάκλησης 24ώρου, και ενεργειακής δαπάνης των εθελοντών, μέσω του ερωτηματολογίου φυσικής δραστηριότητας HPAQ. Τέλος έλαβε χώρα οργανοληπτική αξιολόγηση του μπισκότου από τους εθελοντές.Αποτελέσματα: Η κατανάλωση του μπισκότου βρώμης οδήγησε σε μειωμένη μεταγευματική γλυκαιμική απόκριση συγκριτικά με την κατανάλωση της γλυκόζης. Συγκεκριμένα το εμβαδόν επιφάνειας κάτω από την καμπύλη (iAUC) του μπισκότου ήταν κατά 69% μικρότερο (643,5 + 143,2 mg*min*dl-1) από το αντίστοιχο της γλυκόζης (2076,9 + 245,5 mg*min*dl-1). Οι συγκεντρώσεις γλυκόζης πλάσματος μετά την κατανάλωση του μπισκότου ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες στα 15, 30, 45 και 60 λεπτά μεταγευματικά. Ο ΓΔ του μπισκότου βρώμης βρέθηκε 32,9 + 8,1 (p<0,05) με τρόφιμο αναφοράς τη γλυκόζη (ΓΔ=100). Επιπρόσθετα, η στατιστική ανάλυση φανέρωσε τη σταθερή ενεργειακή πρόσληψη και δαπάνη των εθελοντών. Τέλος τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του μπισκότου έγιναν αρκετά αποδεκτά από τους εθελοντές (η γενική αποδοχή κυμάνθηκε στο 7,27 + 0,19, με το 9 να αποτελεί ανώτατη τιμή). Συμπέρασμα: Η κατανάλωση 80,4 g μπισκότων βρώμης από υγιείς εθελοντές οδήγησε σε μείωση της μεταγευματικής γλυκαιμικής απόκρισης συγκριτικά με την κατανάλωση γλυκόζης. Το συγκεκριμένο τρόφιμο είναι ένα σνακ χαμηλού ΓΔ και υψηλής διατροφικής αξίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

μπισκότο βρώμης
διαιτητικές ίνες
μεταγευματική γλυκαιμική απόκριση
γλυκαιμικός δείκτης
σνακ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-12-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.