Εφαρμογή Android για παρακολούθηση πυρκαγιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εφαρμογή Android για παρακολούθηση πυρκαγιών

Νικολάκης, Σπυρίδων

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, με τίτλο “Εφαρμογή Android για Παρακολούθηση Πυρκαγιών” στοχεύει στη δημιουργία μιας εφαρμογής για τη δημοφιλέστερη πλατφόρμα έξυπνων κινητών που θα ενημερώνει το χρήστη σχετικά με τις πυρκαγιές που είναι ενεργές στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται. Η εφαρμογή αυτή έχει βασιστεί στη διαδικτυακή υπηρεσία “Fire Monitoring Service” του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αρχικά, μελετώνται τα βασικότερα στοιχεία της πλατφόρμας Android και όλα τα απαραίτητα μέρη που χρειάζεται μια τυπική εφαρμογή προκειμένου να λειτουργήσει. Στη συνέχεια, αναλύεται η λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας “Fire Monitoring Service” κι επεξηγούνται τα δεδομένα που υπάρχουν στη βάση δεδομένων της υπηρεσίας. Αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των απαραίτητων για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής δεδομένων. Έπειτα, αναλύεται η λειτουργία της δημιουργημένης εφαρμογής, η δομή της και η σύνδεση μεταξύ των επιμέρους στοιχείων της. Μελετάται, επίσης, η επικοινωνία μεταξύ του server της υπηρεσίας και της εφαρμογής καθώς και οι δυνατότητες παραμετροποίησης που προσφέρονται. Επιπλέον, προβάλλεται η μορφή των δεδομένων που περνούν στην εφαρμογή κι εξετάζονται τα αρχεία δεδομένων που διατηρεί στην εξωτερική κάρτα μνήμης της συσκευής. Αξίζει να σημειωθεί πως η εφαρμογή που δημιουργήθηκε, είναι σε θέση να παρέχει τις λειτουργίες που προσφέρει και η υπηρεσία, μαζί με κάποια επιπλέον στοιχεία παραμετροποίησης και τη δυνατότητα ειδοποίησης της υπηρεσίας για μια πυρκαγιά. Στο τελευταίο κεφάλαιο, περιλαμβάνονται προτάσεις για μελλοντικές εκδόσεις τηςεφαρμογής, καθώς και το συμπέρασμα πως η εφαρμογή λειτουργεί ικανοποιητικά με βάση τα ζητήματα που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου και της μνήμης της συσκευής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

ειδοποίηση για πυρκαγιές
ανέβασμα φωτογραφίας
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Πυρκαγιές
εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.