Παραδοσιακή διατροφή των Τρικάλων και η απήχηση της στους νέους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Παραδοσιακή διατροφή των Τρικάλων και η απήχηση της στους νέους

Χαντζιάρας, Αθανάσιος

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι να προσδιορισθεί η παραδοσιακή διατροφή, η απήχηση που έχει στους νέους και να εξεταστεί συγκεκριμένα η περίπτωση του Ν. Τρικάλων. Για το λόγο αυτόν, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε ένα τυχαίο δείγμα 140 ατόμων στην περιοχή των Τρικάλων ηλικίας 15-25 ετών, κατά την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2014. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε ένα μεγάλο εύρος ερωτήσεων σχετικά με την παραδοσιακή διατροφή. Προκειμένου να μελετηθεί πιο βαθιά η παραδοσιακή διατροφή των Τρικάλων, πραγματοποιήθηκαν και κάποιες συνεντεύξεις από κατοίκους της περιοχής.Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι πως οι νέοι γνωρίζουν τα παραδοσιακά φαγητά και έχουν σχηματίσει πολύ καλή γνώμη για την παραδοσιακή διατροφή, θεωρώντας την καλή για την υγεία. Επίσης, προτιμούνε και καταναλώνουνε ελαιόλαδο και τοπικά προϊόντα αφού ενισχύεται η προώθησή τους από τις ταβέρνες και το γεγονός ότι μαγειρεύονται συχνά στο σπίτι τους. Το σχολείο, η οικονομική κρίση, η ραγδαία εξάπλωση των fast food και τα ΜΜΕ είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά την υιοθέτηση και την διατήρηση της παραδοσιακής διατροφής από τους νέους. Τέλος, οι απόψεις των νέων στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα παραδοσιακά προϊόντα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Συγκεκριμένα, το να γνωρίζουν τον τρόπο παρασκευής τους, τις ωφέλειες στον οργανισμό, να μαγειρεύονται πιο συχνά στο σπίτι και μείωση της τιμής, είναι στις πρώτες θέσεις.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Παραδοσιακή διατροφή
Τρίκαλα
νέοι

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.