Μελέτη μικροοργανισμών από τον εντερικό μικροβιόκοσμο εθελοντών, μετά από παρέμβαση με γιαούρτι εμπλουτισμένο με βιοδραστικά λιποειδή από παραπροϊόντα ελαιουργίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη μικροοργανισμών από τον εντερικό μικροβιόκοσμο εθελοντών, μετά από παρέμβαση με γιαούρτι εμπλουτισμένο με βιοδραστικά λιποειδή από παραπροϊόντα ελαιουργίας

Ζαφειροπούλου, Κωνσταντίνα

Ο εντερικός μικροβιόκοσμος αποτελεί ένα σύνθετο, πυκνό (~1012 κύτταρα), δυναμικό μικροβιακό οικοσύστημα, με καθοριστικό ρόλο για την υγεία του ξενιστή. Η διατροφή επηρεάζει άμεσα τη σύσταση του εντερικού μικροβιόκοσμου, και η τροποποίηση αυτής προς πιο ισορροπημένα πρότυπα μέσω διατροφικών παρεμβάσεων αποτελεί πεδίο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκε η επίδραση εμπλουτισμένου γιαουρτιού με βιοδραστικά λιποειδή από παραπροϊόντα ελαιουργίας σε υγιείς εθελοντές, για 2 μήνες. Συμμετείχαν 72 εθελοντές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: ομάδα ελέγχου (δεν άλλαξαν τη διατροφή τους), ομάδα παρέμβασης (1 εμπλουτισμένο γιαούρτι καθημερινά) και ομάδα απλής παρέμβασης (1 απλό γιαούρτι). Έδωσαν δείγματα κοπράνων 54 εθελοντές (t= 0 και 2 μήνες). Πραγματοποιήθηκε ποσοτικός προσδιορισμός μικροοργανισμών μέσω της καλλιεργητικής και μη – καλλιεργητικής μεθοδολογίας. Για την εφαρμογή της μη καλλιεργητικής μεθοδολογίας προηγήθηκε απομόνωση του μικροβιακού DNA στα δείγματα κοπράνων και στη συνέχεια ποσοτικός προσδιορισμός συγκεκριμένων μικροβιακών ομάδων (real-time PCR). Τέλος πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός των Λιπαρών Οξέων Βραχείας Αλύσου (οξικό, προπιονικό, βουτυρικό και διακλαδισμένα SCFAs) με τη μεθοδολογία της αέριας χρωματογραφίας.Δεδομένα συλλέχθηκαν επίσης για τα γαστρεντερικά συμπτώματα και τις διαιτητικές συνήθειες των εθελοντών (t=0, 1, 2 μήνες) μέσω ερωτηματολογίων. Η χορήγηση βιοδραστικών λιποειδών μέσα από εμπλουτισμένο γιαούρτι σε υγιείς ενήλικες αύξησε σημαντικά τους μικροοργανισμούς του φύλου Firmicutes, του γένους Bifidobacterium και της ομάδας του Clostridium perfringens, σε σχέση με την έναρξη της παρέμβασης. Στο τέλος της παρέμβασης oι μικροοργανισμοί του φύλου Firmicutes στην ομάδα κατανάλωσης του εμπλουτισμένου γιαουρτιού παρουσίασαν τάση για σημαντικά μεγαλύτερη μέση τιμή σε σχέση με την ομάδα κατανάλωσης απλού γιαουρτιού. Στην ομάδα κατανάλωσης απλού γιαουρτιού αυξήθηκε σημαντικά η ομάδα των λακτοβακίλλων και η ομάδα του Clostridium perfringens, σε σχέση με την έναρξη της παρέμβασης. Η ομάδα των λακτοβακίλλων ήταν αυξημένη στους ίδιους εθελοντές, όχι μόνο σε σχέση με την αρχή της παρέμβασης αλλά και σε σχέση με την ομάδα μη κατανάλωσης γιαουρτιού με τάση για στατιστική σημαντικότητα. Η παρέμβαση δε διαφοροποίησε σημαντικά τα λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου για καμία ομάδα της μελέτης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εντερικός μικροβιόκοσμος
πολυφαινόλες
Bifidobacterium spp.
παραπροϊόντα ελαιουργίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.