Διαιτητική πρόσληψη και επίπεδα χαλκού και ψευδαργύρου στο αίμα σε παιδιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διαιτητική πρόσληψη και επίπεδα χαλκού και ψευδαργύρου στο αίμα σε παιδιά

Μεντζέλου, Μαρία Α.

Σκοπός: O σκοπός της είναι η εκτίμηση των επιπέδων ανεπάρκειας του χαλκού και του ψευδάργυρου καθώς και των παραγόντων που σχετίζονται με τις ανεπάρκειες αυτές σε παιδιά. Μεθοδολογία: Αποτελεί μια συγχρονική επιδημιολογική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 586 παιδιά ηλικίας 9-13 ετών. Περιελάμβανε διατροφική αξιολόγηση, ανθρωπομετρήσεις, κλινική εξέταση και αιματολογικές εξετάσεις. Μεταξύ άλλων, μετρήθηκαν η γλυκόζη πλάσματος, η ινσουλίνη ορού νηστείας, τα επίπεδα χαλκού και ψευδαργύρου στο πλάσμα, η CRP, η IL-6 και η λεπτίνη στον ορό Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν το στατιστικό κριτήριο Χ2, ο στατιστικός έλεγχος Student’s T- Test ή ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) και απλές γραμμικές παλινδρομήσεις.Αποτελέσματα: Η μέση ενεργειακή πρόσληψη στα αγόρια είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερη. Η μέση διαιτητική πρόσληψη χαλκού και τα μέσα επίπεδα των μετάλλων στο αίμα είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερη στα αγόρια.. Τα ποσοστά ανεπάρκειας τη διαιτητικής πρόσληψης των ιχνοστοιχείων, καθώς και στο αίμα είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερα στα κορίτσια. Τέλος, με την αύξηση των επιπέδων χαλκού στο αίμα, αυξάνονταν στατιστικά σημαντικά η CRP, η IL-6 και η λεπτίνη.Συμπεράσματα: Φαίνεται η αυξημένη μέση ενεργειακή πρόσληψη των αγοριών. Έπειτα, θα πρέπει να σημειωθεί η ανεπαρκής διαιτητική πρόσληψη των μετάλλων, όπως και τα ανεπαρκή επίπεδά τους στο αίμα στα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια. Οι συσχετίσεις μεταξύ της διαιτητικής πρόσληψης των μετάλλων σε συνδυασμό με διαιτητικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοδιαθεσιμότητα τους και των επιπέδων των ιχνοστοιχείων στο αίμα, δε φανέρωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Τέλος, με την αύξηση των επιπέδων του χαλκού στο αίμα, αυξάνονται η CRP, η IL-6 και η λεπτίνη.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

επίπεδα στο αίμα
ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων
διαιτητική πρόσληψη
χαλκός
ψευδάργυρος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.