Δυναμική αξιολόγηση και δημιουργικό δυναμικό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δυναμική αξιολόγηση και δημιουργικό δυναμικό

Χαραλαμπίδη, Αλίκη

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της δυναμικής αξιολόγησης ως τρόπος αξιολόγησης του γραφικού- καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού καθώς και την έμμεση επίδρασή της στο μαθηματικό δημιουργικό δυναμικό μαθητών Δ', Ε' και ΣΤ' δημοτικού. Η έρευνα διεξήχθη σε δημόσια Δημοτικά Σχολεία στην περιοχή της Αττικής, όπου εξετάστηκε συνολικό δείγμα 90 μαθητών (37 μαθητές της πειραματικής ομάδας και 53 μαθητές της ομάδας ελέγχου). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο EPoC – graphic (Evaluation of Potential Creativity – graphic) για την αξιολόγηση του γραφικού – καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού (αρχικής και τελικής μέτρησης) και η αυτοσχέδια δοκιμασία αξιολόγησης του μαθηματικού δημιουργικού δυναμικού δομημένη με βάση το EPoC (αρχικής και τελικής μέτρησης). Στην πειραματική ομάδα πραγματοποιήθηκε διαμεσολάβηση μετά την αρχική μέτρηση. Με την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας διαπιστώθηκε η αποτελεσματικότητα της δυναμικής αξιολόγησης ως τρόπου αξιολόγησης του γραφικού- καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού, η έμμεση επίδρασή της στο μαθηματικό δημιουργικό δυναμικό, αλλά και η θετική συσχέτιση μεταξύ του γραφικού- καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού με το μαθηματικό δημιουργικό δυναμικό.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

δημιουργικό δυναμικό
γραφική- καλλιτεχνική δημιουργικότητα
μαθηματική δημιουργικότητα
διαμεσολάβηση
δυναμική αξιολόγηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.