Επαναφορά των περιορισμών των κεφαλαίων (capital controls) και η οικονομική διαχείριση σε μια ανοιχτή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επαναφορά των περιορισμών των κεφαλαίων (capital controls) και η οικονομική διαχείριση σε μια ανοιχτή αγορά

Διαμάντογλου, Δημήτριος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση των αντιλήψεων - απόψεων για τις επιδράσεις και τις επιπτώσεις των capital controls στην καθημερινότητα των Ελλήνων καταναλωτών, αλλά και τις απόψεις τους για τα capital controls γενικότερα. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη, στην θεωρητική προσέγγιση των capital controls, και στην εμπειρική προσέγγιση των απόψεων και των αντιλήψεων για τα capital controls. Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης, γίνεται επεξήγηση των capital controls, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους, και ακόμη γίνεται διαχωρισμός των ειδών των capital controls με ανάλυση στην αποτελεσματικότητας τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην Ελληνική πραγματικότητα, αλλά και στις επιπτώσεις των capital controls στην οικονομία της Ελλάδος. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της θεωρητικής προσέγγισης, γίνεται αναφορά σε αποτελέσματα παρόμοιων μελετών που έγιναν σε άλλες χώρες όπου επεβλήθησαν περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων(capital controls).Στην εμπειρική διερεύνηση, και συγκεκριμένα στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας των των αντιλήψεων - απόψεων για τις επιδράσεις και τις επιπτώσεις των capital controls στην καθημερινότητα των Ελλήνων καταναλωτών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι επιπτώσεις ήταν αρκετές στην οικονομική διαχείριση των νοικοκυριών αλλά όχι τόσο δραματικές λόγω της ήδη υπάρχουσας οικονομικής κρίσης. Τέλος, οι καταναλωτές έδειξαν την αρνητική τους στάση απέναντι στην αποτελεσματικότητα των capital controls, και ακόμη τόνισαν πως θα υπάρξει αλλαγή στην νοοτροπία των οικονομικών ζητημάτων που καλούνται να διαχειρισθούν.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

επιπτώσεις
απόψεις
αντιλήψεις
Ελλάδα
αποτελεσματικότητα
Περιορισμοί κεφαλαίου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.