Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για ευφυή συστήματα μεταφορών (Car Pooling)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για ευφυή συστήματα μεταφορών (Car Pooling)

Τσούκης, Σπυρίδων

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα διερευνηθεί ο Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Λογισμικού για Ευφυή Συστήματα Μεταφορών(car pooling).Αρχικά θα γίνει μια αναφορά για την ανάγκη ύπαρξης τέτοιων συστημάτων καθώς θα γίνει διατύπωση των προβλημάτων που επιλύουν τέτοιου είδους συστήματα.Έπειτα θα πραγματοποιηθεί μια περιγραφή του συστήματος carpooling για το πως λειτουργεί και για τα οφέλη που προσφέρει στον κόσμο.Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μια ιστορική αναδρομή για τις μελέτες και τις προσπάθειες δημιουργίας αυτών των συστημάτων ανά τον κόσμο αλλά και ειδικότερα την πορεία που έχει διαγράψει το carpooling στην Ελλάδα.Μετά θα παρουσιαστεί ο τρόπος λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος καθώς θα αναφερθεί και ο τρόπος υλοποίησής του με ανάλυση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή των αντίστοιχων συμπερασμάτων.Στο τέλος της παρούσας πτυχιακής γίνεται σχολιασμός των αποτελεσμάτων σχετικά με το πρόγραμμα και την ανάπτυξη για ευφυή συστήματα μεταφορών (car pooling).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

μοίρασμα διαδρομής
Σύστημα ευφυών μεταφορών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.