Η θέση της Ελλάδας στην διευρυμενη Ευρωπαϊκή Ένωση: Δημογραφική, Οικονομική και Κοινωνική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η θέση της Ελλάδας στην διευρυμενη Ευρωπαϊκή Ένωση: Δημογραφική, Οικονομική και Κοινωνική προσέγγιση

Παπαϊωάννου, Βίκτωρ

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής μελετώνται οι προοπτικές σύγκλισης κατά την φάση της τελευταίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διαρθρωτικοί δείκτες όπως αυτοί καθορίστηκαν από το Συμβούλιο της Λισσαβώνας και καταγράφονται από την Eurostat. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην θέση της Ελλάδας στην διευρυμένη Ευρώπη και στην σχέση της με τα νέα κράτη-μέλη. Τέλος, με την χρήση των διαρθρωτικών δεικτών επιχειρείται σύγκριση της Ε.Ε.-25 και της Ε.Ε.-15 με τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία. Από τα αποτελέσματα της μελέτης στα πλαίσια της διευρυμένης Ε.Ε, προκύπτει ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί καταγράφεται σημαντική υστέρηση στο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας. Όσον αφορά την θέση της Ε.Ε. στην παγκόσμια σφαίρα τονίζεται η αναγκαιότητα επιπλέον προσπάθειας για να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ευρωπαϊκή Ένωση - Ελλάδα - Κοινωνικές απόψεις
European Union - Greece - Social aspects
European Union - Greece - Economic aspects
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ελλάδα - Οικονομικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.