Μέθοδοι και τρόποι συλλογής δεδομένων για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μέθοδοι και τρόποι συλλογής δεδομένων για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing)

Κατσώρης, Σταύρος

Η τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους έχει εξελιχθεί αρκετά και έχει γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο σε πολλούς κλάδους. Για να εξελιχθεί περαιτέρω όμως, θα πρέπει να διεξαχθούν αρκετές έρευνες και να λυθούν πολλά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί με την πάροδο του χρόνου. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν γενικές αρχές και τάσεις της έρευνας ώστε να δοθεί σαφής εικόνα σχετικά με τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων για τις υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους. Για την επίτευξη της ανασκοπικής αυτής εργασίας έγιναν αναζητήσεις σε δικτυακούς τόπους για επιστημονικά άρθρα και δημοσιεύσεις χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά: cloud, cloud computing, research in cloud computing, collecting data from cloud.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ερευνητικές ομάδες χρησιμοποιούν τα δεδομένα του υπολογιστικού νέφους ώστε να βελτιωθεί η αξιοπιστία του νέφους, να βοηθήσουν τους χρήστες του νέφους και να αναλύσουν τις επιδόσεις και αποδόσεις του νέφους. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν προβλήματα αξιοπιστίας στον τομέα του υπολογιστικού νέφους και μόνο με εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων είναι δυνατή η εντόπιση και η λύση αυτών των προβλημάτων. Ακόμη, τα εργαλεία αυτά βοηθούν στην εξυπηρέτηση των χρηστών και στον έλεγχο απόδοσης του νέφους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

έρευνα στο υπολογιστικό νέφος
Υπολογιστικό νέφος
συλλογή δεδομένων
μεθοδολογία
μέθοδοι

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.