Διαχείριση αποβλήτων: το παράδειγμα της Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διαχείριση αποβλήτων: το παράδειγμα της Κρήτης

Μαρτίνης, Γεώργιος Ν.

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αποτυπώσει τις μεθόδους διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων εστιάζοντας στους νομούς Χανίων και Ηρακλείου Κρήτης. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή δευτερογενών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από συνεντεύξεις στους δύο χώρους καθώς και αποκόμιση δευτερογενών στοιχείων δοσμένων από τις δύο εταιρείες επεξεργασίας αποβλήτων.Αρχικά παρουσιάζονται τα στερεά απόβλητα και στη συνέχεια οι μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων όπως είναι η προσωρινή αποθήκευση, η συλλογή, η μεταφορά, η μεταφόρτωση, η επεξεργασία, η μηχανική ανακύκλωση, η αποτέφρωση, η πυρόλυση, η βιολογική επεξεργασία, η μηχανική επεξεργασία, η εδαφική διάθεση.Μετέπειτα παρουσιάζονται οι τεχνικές διαχείρισης των αστικών αποβλήτων και η κατάσταση που επικρατεί τόσο στην Ευρώπη όσο και στον Ελλαδικό χώρο. Στο δεύτερο μέρος γίνεται λεπτομερή περιγραφή των δύο χώρων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στους εν λόγω νομούς και στο τέλος παρουσιάζεται σύγκριση μεταξύ αυτών και σχολιάζονται τα συμπεράσματα που αποκομίστηκαν.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Απόβλητα
Κομποστοποίηση
Ανακύκλωση
Διαχείριση
.
Πρόληψη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.