Ανάλυση τρωτότητας πανεπιστημιαής κοινότητας έναντι σεισμικού κινδύνου και σχεδιασμός πρόληψης - ετοιμότητας: η περίπτωση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάλυση τρωτότητας πανεπιστημιαής κοινότητας έναντι σεισμικού κινδύνου και σχεδιασμός πρόληψης - ετοιμότητας: η περίπτωση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Καλλιαντάς, Δημήτριος Π.

Η εργασία έχει στόχο να ερευνήσει τις διάφορες μορφές τρωτότητας, να προχωρήσει σε ανάλυση τρωτότητας έναντι του σεισμικού κινδύνου και να αξιολογήσει τον απαιτούμενο σχεδιασμό πρόληψης-ετοιμότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα άλλωστε λόγω της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού αλλά και των ιδιαίτερων λειτουργιών που φιλοξενούν αποτελούν κρίσιμες εγκαταστάσεις σε περίπτωση αντιμετώπισης κατάστασης κρίσης μετά από σεισμό. Στο Α΄ Μέρος, γίνεται η θεωρητική προσέγγιση εννοιών και όρων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία τους, καθώς και την εύκολη αναγνώριση και αξιολόγησή τους στο Εμπειρικό Μέρος της μελέτης. Στο Β΄ Μέρος αναπτύσσεται η εμπειρική μελέτη, που περιλαμβάνει την ανάλυση της τρωτότητας μιας πανεπιστημιακής κοινότητας, αυτής του Χαροκόπειου πανεπιστημίου. Αξιολογούνται τόσο η δομική όσο και η μη δομική τρωτότητα με βάση αναφοράς όπου υπάρχει το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικά επιβαλλόμενες διοικητικά διαδικασίες.Στο τελευταίο μέρος (Γ΄ Μέρος) και με βάση τα συμπεράσματα για το επίπεδο και τους καθοριστικούς παράγοντες τρωτότητας του Χαροκόπειου πανεπιστημίου διατυπώνεται ενδεικτικό σχέδιο πρόληψης- ετοιμότητας έναντι σεισμού που εστιάζει στη μελέτη της τρωτότητας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

πρόληψη/ ετοιμότητα
σεισμικός κίνδυνος
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
σχεδιασμός
Τρωτότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.