Η γεωπολιτική των αγωγών: εφοδιάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση με φυσικό αέριο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η γεωπολιτική των αγωγών: εφοδιάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση με φυσικό αέριο

Ζομπανάκης, Στυλιανός Νέαρχος Γ.

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία μελετά το σημαντικό ζήτημα της ενεργειακής ασφαλείας, και επικεντρώνεται στις γεωπολιτικές, στρατηγικές και οικονομικές σχέσεις, κυρίως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ρωσίας, εξετάζοντας παραλλήλως και άλλες πτυχές, όπως τον αναδυόμενο ρόλο της αγοράς σχιστολιθικού φυσικού αερίου και τις ευκαιρίες τις οποίες παρέχει η εξόρυξη φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα μελέτη είναι αυτή που προτείνεται από τον καθηγητή Ι. Μάζη, δηλαδή της «Συστημικής Μεθοδολογικής Αναλύσεως», ενώ ιδιαιτέρα βαρύτητα δίδεται στα συμφέροντα της Ελλάδος και στο ρόλο τής συγκεκριμένης χώρας στην επίλυση του προβλήματος εφοδιασμού με φυσικό αέριο της ΕΕ μακροπροθέσμως. Η ανάλυση υπαινίσσεται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο διαταράξεως της σημερινής γεωπολιτικής ισορροπίας στην περιοχή, οι συνέπειες της οποίας ίσως αποδείξουν την διαχρονική ισχύ της θεωρίας του Mackinder για ακόμα μια φορά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωπολιτική
Φυσικό Αέριο
Αγωγοί
Ενεργειακή Ασφάλεια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.