Ο ρόλος της φυσικής γεωγραφίας στις πολεμικές επιχειρήσεις του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου. Εστιάζοντας στην Πελοπόννησο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο ρόλος της φυσικής γεωγραφίας στις πολεμικές επιχειρήσεις του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου. Εστιάζοντας στην Πελοπόννησο

Μπουκουβάλας, Γεώργιος Γ.

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις πολεμικές επιχειρήσεις την περίοδο 1946 – 1949 που έλαβαν χώρα στην Πελοπόννησο. Καταγράφει τις πιο σημαντικές και αναλύει ορισμένα γεωγραφικά δεδομένα προσπαθώντας να βγάλει ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο επηρεάστηκε η πορεία των επιχειρήσεων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών γεωγραφικών χαρακτηριστικών που εμφανίζει η Πελοπόννησος. Κάθε χρονιά του πολέμου εξετάζεται ξεχωριστά και στο τέλος γίνεται μια προσπάθεια να βγουν συμπεράσματα συνολικά

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πελοπόννησος
Γεωγραφία
Φυσική
Ελλάδα
Εμφύλιος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.