Γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες από μεσογειακά φρούτα ως πηγή αντιοξειδωτικών συστατικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες από μεσογειακά φρούτα ως πηγή αντιοξειδωτικών συστατικών

Γκέκα, Αμαλία Η.

Οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού αποτελούν παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, στενά συνδεδεμένα με τα ήθη και τα έθιμά μας. Πρόκειται για μορφές συντήρησης των φρούτων. Αποτελούν θρεπτικά και υγιεινά γλυκίσματα συγκριτικά με άλλα, εξαιτίας της παρουσίας ολόκληρου ή μέρους του φρούτου.Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση γλυκών κουταλιού και μαρμελάδων που παράγονται παραδοσιακά στην Ελλάδα ως προς το περιεχόμενο σε βιοδραστικά μικροσυστατικά και στόχευσε σε προϊόντα που εν γένει δεν έχουν μελετηθεί ή που περιείχαν συστατικά μη κοινά προστιθέμενα (ζαχαροκάλαμο).Οι μαρμελάδες που μελετήθηκαν ήταν ελιάς και καρυδιού και τα αντίστοιχα γλυκά του κουταλιού και διαφορετικών τύπων μαρμελάδες φράουλας και ροδάκινου. Τα προïόντα αυτά, με εξαίρεση την μαρμελάδα φράουλα και ροδάκινο εμπορίου, αποτελούν προïόντα μικρής κλίμακας παραγωγής. Η προμήθειά τους έγινε ως επί το πλείστον από αγροτικούς συνεταιρισμούς διαφόρων περιοχών της Ελλάδος. Τα φαινολικά συστατικά των δειγμάτων παραλήφθηκαν με εκχύλιση. Ειδικότερα για τη μαρμελάδα και το γλυκό κουταλιού ελιάς και καρυδιού έγινε βελτιστοποίηση ως προς την αναλογία τροφίμου/διαλύτη και ως προς το διαλύτη εκχύλισης (καρύδι). Τα εκχυλίσματα αξιολογήθηκαν ως προς το ολικό φαινολικό περιεχόμενο με τη δοκιμή Folin-Ciocalteu και το περιεχόμενο σε ολικές φλαβανόλες και ολικές φλαβόνες. Έγινε εκτίμηση της αντιοξειδωτικής τους ικανότητας βασιζόμενη στη δέσμευση της 2,2-διφαινυλο-1-πικρυλο-υδραζυλο ελεύθερης ρίζας (DPPH) και της ικανότητας των εκχυλισμάτων να ανάγουν μεταλλικά κατιόντα σιδήρου (FRAP).Το ολικό φαινολικό περιεχόμενο της μαρμελάδας φράουλας με ζαχαροκάλαμο ήταν 344±69 mg GAE/100 g, της σπιτικής μαρμελάδας φράουλας ήταν 286±15 mg GAE/100 g, της μαρμελάδας ροδάκινο με ζαχαροκάλαμο ήταν 243±7 mg GAE/100 g, της φράουλας με ζάχαρη εμπορίου 193±39 mg GAE/100 g, της μαρμελάδας ελιάς στα 179±22 mg GAE/100 g, της μαρμελάδας καρύδι στα 187±26 mg GAE/100 g, της μαρμελάδας ροδάκινου με ζάχαρη εμπορίου 165±38 mg GAE/100 g, του γλυκού του κουταλιού ελιά στα 403± 28 mg GAE/100 g και του γλυκού του κουταλιού καρύδι στα 308±1 mg GAE/100 g.Στις επιμέρους φαινολικές ενώσεις, το υψηλότερο περιεχόμενο ολικών φλαβονών επέδειξαν οι μαρμελάδες με ζαχαροκάλαμο και συγκεκριμένα η μαρμελάδα φράουλα με ζαχαροκάλαμο με 131±3 mg ρουτίνης/100 g και η μαρμελάδα ροδάκινο με ζαχαροκάλαμο με 82±3 mg ρουτίνης/100 g. Το περιεχόμενο της μαρμελάδας ελιάς ήταν 35±1 mg ρουτίνης/100 g ενώ του γλυκού του κουταλιού ελιάς 32±3 mg ρουτίνης/100 g, ενώ της μαρμελάδας καρύδι ήταν 39±8 mg ρουτίνης/100 g και του αντίστοιχου γλυκού του κουταλιού 14±0,4 mg ρουτίνης/100 g.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τροφή - Ανάλυση
ελιά
Τροφή - Ελλάδα
αντιοξειδωτική ικανότητα
Τροφή - Ποιότητα
γλυκά του κουταλιού
μαρμελάδες
φαινολικό περιεχόμενο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.