Περιορισμοί και δυνατότητες επιβίωσης των οικονομικών μεταναστών σε μια αγροτική περιοχή την εποχή της κρίσης : το παράδειγμα της περιοχής του Αγρινίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Περιορισμοί και δυνατότητες επιβίωσης των οικονομικών μεταναστών σε μια αγροτική περιοχή την εποχή της κρίσης : το παράδειγμα της περιοχής του Αγρινίου

Καραγεώργου, Γεωργία Α.

Η μετανάστευση για οικονομικούς λόγους, σε μια αγροτική περιοχή, εμπεριέχει περιορισμούς και δυνατότητες επιβίωσης. Ωστόσο, η εγκατάσταση στην ελληνική ύπαιθρο , προκύπτει ύστερα από μεταναστευτική διαδικασία , στην οποία περιπλέκονται οι ατομικές εμπειρίες του οικονομικού μετανάστη. Η παρούσα εργασία ,’ξετυλίγει τον μίτο’ της εγκατάστασης οικονομικών μεταναστών στην περιοχή του Αγρινίου. Με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης, επιχειρείται μια προσέγγιση στην καθημερινότητα των οικονομικών μεταναστών και στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την επιβίωση τους. Επιπλέον, μέσω συλλογής ερωτηματολογίων σε τυχαίο δείγμα του τοπικού πληθυσμού, στην περιοχή του Αγρινίου, πληροφορούμαστε για τους περιορισμούς και δυνατότητες επιβίωσης των οικονομικών μεταναστών, μέσω των απόψεων των γηγενών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, αποδεικνύεται ότι η οικονομική κρίση, αποτελεί τροχοπέδη στην ομαλή επιβίωση των οικονομικών μεταναστών, εφόσον θέτει περιορισμούς κυρίως σε κοινωνικό και δευτερευόντως σε οικονομικό επίπεδο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μετανάστες - Οικονομικές συνθήκες - Ελλάδα
τοπική κοινωνία
ημι-δομημένη συνέντευξη
Μετανάστες - Ελλάδα
Αγρίνιο
εργασιακή κατάσταση
Οικονομικοί μετανάστες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.