Ανάπτυξη web-based εφαρμογής διαχείρισης έξυπνων πολυκατοικιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάπτυξη web-based εφαρμογής διαχείρισης έξυπνων πολυκατοικιών

Τσιρίκος, Γρηγόρης Α.

Η έρευνα στην παρούσα εργασία εστιάζει στα έξυπνα κτίρια. Στόχος είναι η θεωρητική μελέτη των έξυπνων κτιρίων και των επιμέρους τμημάτων που τα αφορούν π.χsmartcities, internet of things καθώς και η υλοποίηση ενός συστήματος με σκοπό την εύκολη διαχείριση τους. Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μια βιβλιογραφική αναφορά στις έξυπνες πόλεις και τα επίπεδα της καθώς επίσης και μια αναφορά στις έξυπνες κοινότητες. Στη συνέχεια εξηγούμε τον όρο INTERNET OF THINGS ενώ τέλος στο κεφάλαιο 2 έχουμε τη λεπτομερή αναφορά στα έξυπνα κτίρια. Δηλαδή μια μικρή ιστορική αναδρομή στον όρο και στη συνέχεια στην ανάλυση στην επιμέρους ανάπτυξη του. Στο κεφάλαιο 3 έχουμε το SETUP ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ καθώς και την περιγραφή των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Από τη μελέτη που κάναμε προκύπτει ότι τοέξυπνο σπίτι δεν είναι ακόμα αρκετά δημοφιλές στο ευρύτερο κοινό το οποίο φαίνεται να το αντιμετωπίζει με φόβο και δισταγμό.Ωστόσο, το έξυπνο σπίτι μπορεί να γίνει μια πιο ελκυστική επιλογή για όλους σε σχέση με τα συμβατικά και παραδοσιακά σπίτια.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
ίντερνετ των πραγμάτων
Έξυπνα συστήματα ελέγχου
Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
Κατοικίες
Διαδίκτυο (Internet)
Έξυπνα κτίρια
έξυπνες πόλεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.