Ανάπτυξη Εφαρμογής σε Android για τη διαχείριση χρηστών με βάση τη γεωγραφική τοποθεσία τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάπτυξη Εφαρμογής σε Android για τη διαχείριση χρηστών με βάση τη γεωγραφική τοποθεσία τους

Μητρόπουλος, Ιωάννης Α.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας εφαρμογής σε περιβάλλον Android η οποία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να αναφέρει τη γεωχωρική τοποθεσία του ώστε να μπορεί να βρίσκει τους κοντινούς προς αυτόν χρήστες. Εν συνεχεία, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ αυτών μέσω γραπτών μηνυμάτων.Για την καταχώριση της τοποθεσίας του χρήστη σε μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων έγινε μελέτη και σύγκριση μεταξύ αλγορίθμων τοποθέτησης αντικειμένων σε κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης όπως είναι η MongoDB. Το βασικό κριτήριο στη σύγκρισή τους αποτέλεσε ο χρόνος επιστροφής των διαθέσιμων χρηστών. Ο αριθμός των χρηστών ήταν μερικές δεκάδες χιλιάδες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

android application
mongo
Ηλεκτρονικός πόρος Android
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Android (Ηλεκτρονικός πόρος)
geohashing αλγόριθμοι
γεωγραφική τοποθεσία
Συστήματα κινητής τηλεφωνίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.