Διατροφική συμπεριφορά, εικόνα σώματος και επίπεδα άγχους σε αθλητές/τριες του τένις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διατροφική συμπεριφορά, εικόνα σώματος και επίπεδα άγχους σε αθλητές/τριες του τένις

Ευθυμίου, Φρόσω Α.

Εισαγωγή: Οι αθλητές καθώς, επίσης, και οι αθλήτριες είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία πληθυσμού των οποίων οι διατροφικές συνήθειες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις από το σύνολο του πληθυσμού. Πολλοί είναι εκείνοι που εξαιτίας αυτών των διαφοροποιήσεων εμφανίζουν συμπτώματα διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς με επικρατέστερη την αθλητική ανορεξία μεταξύ των αθλητών (Anorexia Athletica, AA). Οι αθλητές και οι αθλήτριες που αγωνίζονται σε αθλήματα με ρακέτα όπως είναι το τένις, το μπάντμιντον, λόγω των συχνών διαίτων και των πολλών αγώνων, ενδεχομένως να είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε διατροφικές διαταραχές. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των επιπέδων της διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα επίπεδα άγχους και την εικόνα σώματος σε δείγμα αθλητών και αθλητριών του τένις.Μέθοδος: Το δείγμα αποτελείται από 170 άτομα συνολικά, 18-25 ετών από τα οποία τα 70 είναι αθλητές/τριες τένις και τα υπόλοιπα 100 άτομα δεν αθλούνταν συστηµατικά και αποτέλεσαν την οµάδα ελέγχου. Για την εξαγωγή συµπερασµάτων, χρησιµοποιήθηκαν και από τις δύο οµάδες τα εξής ερευνητικά εργαλεία : ερωτηµατολόγιο καταλληλότητας, ερωτηµατολόγιο διαιτητικών συνηθειών (EAT-26), ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης άγχους (STAI) και το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης εικόνας σώµατος (MBSRQ).Αποτελέσµατα: Όσον αφορά τη διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά στους άνδρες αθλητές είναι 2,35%, στις γυναίκες αθλήτριες 2,94% ενώ στους άνδρες μη αθλητές είναι 3,53% και οι γυναίκες μη αθλήτριες παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό της τάξεως του 12,94%. Επίσης, στο ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης άγχους (STAI) οι αθλητές έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (μη αθλητές). Σχετικά µε την εικόνα σώµατος διαπιστώθηκε πως οι αθλητές του τένις παρουσιάζουν πιο θετική στάση και μεγαλύτερη εκτίµηση ως προς την εξωτερική εμφάνιση ,την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης, τη στάση ως προς τη φυσική κατάσταση, την εκτίμηση της κατάστασης υγείας, τη στάση ως προς την κατάσταση υγείας και τη στάση ως προς την αντιμετώπιση ασθένειας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφικές διαταραχές
Αθλητές - Διατροφή
Άγχος - Διαιτολογικές απόψεις
body image and stress levels in tennis players
Eating Attitudes

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.