Ανάπτυξη ενός σχολείου, μελέτη περίπτωσης: business plan στην ΛΔΚ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάπτυξη ενός σχολείου, μελέτη περίπτωσης: business plan στην ΛΔΚ

Tshabu, Kasanda M.

Η μελέτη αυτή, έχει να κάνει με πολύμηνη έρευνα και εργασία και πραγματεύεται στην λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό . Σκοπός της πτυχιακής μου εργασίας είναι να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί ένα σχολείο και να παρουσιαστεί ένα οικονομικό πλάνο , μια τεχνοοικονομική αποτίμηση της λειτουργίας ενός σχολείου στην λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και ο προσδιορισμός του σχολικού κόστους. Έτσι πέρα από τις γενικές αναλύσεις περί του κλάδου της εκπαίδευσης, όπου θα μυήσω τον αναγνώστη, θα περιγράψω τη δομή και τη λειτουργία μιας σχολικής εταιρείας. Ειδικότερα, θα γίνει η παρουσίαση, η περιγραφή και η τεχνοοικονομική αποτίμηση ενός σχολείου. Άρα την εργασία θα μελετηθεί μπορώ να πω σε τέσσερις βασικούς κόμβους: ° Περιγραφή της διοίκησης και της διαχείρισης συστήματος της εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσει να κατατοπιστεί πιο εύκολα ο αναγνώστης.° Περιγραφή και ανάλυση των δεδομένων των σχολείων στην λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. ° Παρουσίαση της επιχείρησης και των βασικών υπηρεσιών που θα παρέχει.° Την πρόβλεψη για την τεχνοοικονομική πρόοδο της εταιρίας, σε πλάνο τριετίας, μέσω του υπολογισμού της λειτουργίας του σχολείου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κονγκό
μελέτη περίπτωσης
Εκπαίδευση-Κονγκό
σχολείο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.