Οι κοινωνικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στους κατοίκους της νήσου Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι κοινωνικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στους κατοίκους της νήσου Λέσβου

Καπετάνιου, Ασπασία

Τα τελευταία χρόνια σημαντική αύξηση της εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα. Μεγάλα αιολικά πάρκα εγκαθίστανται σε προνομιούχες περιοχές, ως αναφορά το αιολικό δυναμικό, με αναπτυγμένο ταυτόχρονα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Αν και περιοχές με τα παραπάνω γνωρίσματα είναι πολλές στην Ελλάδα, παρατηρείται μία συγκέντρωση αιολικών πάρκων και μάλιστα μεγάλης κλίμακας σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές και πιο συγκεκριμένα σε νησιωτικά εδάφη. Αυτά τα κολοσσιαία έργα, όπως είναι φυσικό, προκαλούν την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί και σε πλήρη ακύρωση της κατασκευής. Σε αυτό το έγγραφο, μία μελέτη σχετικά με την κοινωνική αποδοχή των εγκατεστημένων αιολικών πάρκων της νήσου Λέσβου πραγματοποιείται. Αυτή η αποδοχή εκτιμάται με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου όπου κάτοικοι των τριών περιοχών που φιλοξενούν αιολικά πάρκα απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτών. Έπειτα με τη βοήθεια του προγράμματος statgrafics καταλήξαμε σε μία καθαρά υποστηρικτική στάση τουλάχιστον ως αναφορά τους κατοίκους δύο εκ των τριών απέναντι στις ανεμογεννήτριες. Αυτό που λυπεί όμως, όπως απορρέει από τα αποτελέσματα, είναι ότι οι νέοι ηλικιακά άνθρωποι ούτε γνωρίζουν ποιες είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ποια τα γνωρίσματά τους αλλά ούτε θα επιθυμούσαν εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης του ανέμου κοντά στις κατοικίες τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αιολική ενέργεια
Αιολική ενέργεια - Ελλάδα
αιολική ενέργεια
κοινωνικές επιπτώσεις
αιολικά πάρκα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Λέσβος
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Ελλάδα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Κοινωνικές απόψεις - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.