Παραδοσιακά επαγγέλματα της περιοχής του Δήμου Νέσσωνος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Παραδοσιακά επαγγέλματα της περιοχής του Δήμου Νέσσωνος

Φατούρου, Ευσταθία Σ.
Τσακιρίδη, Χαρίκλεια

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ο τρόπος εργασίας των επαγγελματιών, η διαδικασία που ακολουθούσαν προκειμένου να δημιουργήσουν τα είδη που είχαν ανάγκη, τα μέσα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν στην προσπάθεια τους αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους. Τα επαγγέλματα παρατίθενται σε αλφαβητική σειράΑρχικά γίνεται μία ιστορική αναδρομή όπου αναφέρεται η πορεία του Συκουρίου στο πέρασμα του χρόνου και οι πρώτες ασχολίες των ανθρώπων που ήρθαν από τις γύρω περιοχές.Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ασχολίες ανδρών και γυναικών και έτσι διαφαίνεται ο ρόλος της γυναίκας στην επαγγελματική ζωή του χωριού. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τη διεκπεραίωση της εργασίας είναι συνεντεύξεις από τους κατοίκους της περιοχής, κοινοτικά αρχεία, κάποια εκ των οποίων ανάγονται στο 1890 και συλλέχθησαν μετά από τοπική έρευνα. Πολύτιμη αποδείχτηκε η σχετική βιβλιογραφία καθώς και το υλικό από το λαογραφικό μουσείο του Συκουρίου που διαφυλάσσει ένα μεγάλο μέρος της παράδοσης του τόπου. Τέλος γίνονται κάποιες προτάσεις σχετικά με τη διάσωση, αξιοποίηση και ανάδείξη του πολιτισμού ενός τόπου μέσω της έρευνας και της ανάθεσης εργασιών στους μαθητές στα πλαίσια του μαθήματος της οικιακής οικονομίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

πολιτισμός
τόπος
Πολιτισμός
Παραδοσιακά επαγγέλματα
Λαογραφία - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Επαγγέλματα, Παραδοσιακά - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
παράδοση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.