Επίδραση της μακροχρόνιας ελαφριάς προς μέτριας κατανάλωσης κρασιού, σε δείκτες οξειδωτικού στρες σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Επίδραση της μακροχρόνιας ελαφριάς προς μέτριας κατανάλωσης κρασιού, σε δείκτες οξειδωτικού στρες σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Γερογιάννη, Αναστασία Ι.

Η αθηροσκλήρωση αποτελεί τον βασικό μηχανισμό για την εμφάνιση της καρδιαγγειακής νόσου και είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται πληθώρα μεταβολιτών. Πλήθος επιδημιολογικών μελετών έχουν δείξει την θετική επίδραση της μέτριας κατανάλωσης κρασιού στην εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων. Η τελική απόδειξη όμως προκύπτει από ελεγχόμενες κλινικές μελέτες. Η πλειοψηφία των κλινικών μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί χρησιμοποιεί υγιή πληθυσμό. Σκοπός της πτυχιακής μελέτης είναι να μελετηθεί η επίδραση της μακροχρόνιας κατανάλωσης κόκκινου κρασιού σε άνδρες με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, σε δείκτες οξειδωτικού στρες. Στην μελέτη, έως την χρονική περίοδο που ολοκληρώθηκε αυτή η πτυχιακή εργασία, είχαν συμμετάσχει 53 εθελοντές. Όλοι οι εθελοντές, πριν την ένταξής τους στην έρευνα, ακολούθησαν μια περίοδο προετοιμασίας 15 ημερών, κατά την διάρκεια της οποίας απείχαν από κάθε μορφή αλκοόλ. Ακολούθησε ο διαχωρισμός τους, με τυχαίο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και το ΔΜΣ, σε 3 ομάδες παρέμβασης. Η πρώτη ομάδα κατανάλωνε καθημερινά 200 mL κόκκινο καρσί της ποικιλίας Cabernet Sauvignon, η δεύτερη 65 ml τσίπουρο και η τρίτη απείχε από το αλκοόλ. Μετρήθηκαν τα βασικά ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των εθελοντών, η αρτηριακή πίεση, ο υποκυτταρικός πληθυσμός, κλασικοί βιοχημικοί δείκτες και δείκτες οξειδωτικού στρες. Συγκεκριμένα μετρήθηκαν στον ορό η δραστικότητα της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης (GPx), το ουρικό οξύ και τα λιποειδικά υπεροξείδια (TBARS).Δεν βρέθηκε καμία σημαντική διαφορά στους κλασικούς βιοχημικούς δείκτες ούτε στους δείκτες οξειδωτικού στρες των εθελοντών των τριών ομάδων στην έναρξη της μελέτης. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στους δείκτες οξειδωτικού στρες σε καμία ομάδα κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ του ουρικού οξέος και της GPx, της αιμοσφαιρίνης/αιματοκρίτη, θετική συσχέτιση του ουρικού οξέος με τον ΔΜΣ , θετική συσχέτιση μεταξύ της GPx της αιμοσφαιρίνης/αιματοκρίτη. Συμπερασματικά η κατανάλωση κρασιού για 8 εβδομάδες δεν επηρέασε τους μετρούμενους δείκτες οξειδωτικού στρες σε άνδρες με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Οίνος - Υγιειονολογικές απόψεις
κρασί
επίδραση
Οίνος - Θεραπευτικές ιδιότητες
Ασθένειες της στεφανιαίας - Διαιτολογικές απόψεις
Οξειδωτικό στρες
Καρδιαγγειακά νοσήματα
άνδρες
οξειδωτικό στρες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.