Ο ρόλος δεικτών φλεγμονής, λεπτίνης και αδιπονεκτίνης στην αρτηριακή πίεση παιδιών και εφήβων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο ρόλος δεικτών φλεγμονής, λεπτίνης και αδιπονεκτίνης στην αρτηριακή πίεση παιδιών και εφήβων

Αλεξάνδρου, Κυπρούλα Γ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι λιποκίνες λεπτίνη και αδιπονεκτίνη, καθώς και ορισμένοι δείκτες φλεγμονής φαίνεται να σχετίζονται με την εμφάνιση υπέρτασης στα παιδιά. Oι συσχετίσεις αυτές φαίνεται ότι επηρεάζονται σε κάποιο βαθμό από την παχυσαρκία και την ινσουλινοαντίσταση. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της λεπτίνης, της αδιπονεκτίνης και των δεικτών φλεγμονής (CRP και IL-6) με την εμφάνιση υπέρτασης, καθώς και ο ρόλος που πιθανόν να διαδραματίζει η παχυσαρκία και η ινσουλινοαντίσταση σε ένα δείγμα παιδιών ηλικίας 9-13 ετών από την Ελλάδα.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η Healthy Growth Study αποτελεί μία συγχρονική μελέτη, η οποία συμπεριελάμβανε παιδιά ηλικίας 9 έως 13 ετών, τεσσάρων περιοχών της Ελλάδας. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης συμμετείχαν 1817 παιδιά.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο συνολικό δείγμα, τα παιδιά με τιμές CRP στο 2ο και 3ο τριτημόριο έχουν κατά 1,44 και κατά 2,72 φορές αντίστοιχα, μεγαλύτερο κίνδυνο για αυξημένη ΣΑΠ ή ΔΑΠ, έπειτα από προσαρμογή για συγχυτικούς παράγοντες (ηλικία, φύλο, συνολική ενεργειακή πρόσληψη, στάδιο κατά Tanner, MVPA). Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι, για κάθε 1ng/ml αύξηση των επιπέδων λεπτίνης, τα παιδιά έχουν κατά 1,05 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για αυξημένη ΣΑΠ ή ΔΑΠ. Οι σχέσεις αυτές ήταν εξαρτημένες από την ύπαρξη υπερβαρότητας και παχυσαρκίας, αλλά ανεξάρτητες από την ύπαρξη ινσουλινοαντίστασης στα παιδιά. ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Συνολικά, τα πολύ αυξημένα επίπεδα τόσο της CRP, όσο και της λεπτίνης συσχετίζονται θετικά με την εμφάνιση αυξημένης ΣΑΠ ή ΔΑΠ, γεγονός το οποίο εξαρτάται από την υπερβαρότητα και την παχυσαρκία των παιδιών, αλλά είναι ανεξάρτητο από την ύπαρξη ινσουλινοαντίστασης. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η διεξαγωγή περισσότερων μελετών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Λεπτίνη
φλεγμονή
αδιπονεκτίνη
υπέρταση
Αρτηριακή πίεση
παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.