Οικονομική μεγέθυνση και περιβαλλοντική υποβάθμιση: Η περιβαλλοντική καμπύλη Kuznets στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οικονομική μεγέθυνση και περιβαλλοντική υποβάθμιση: Η περιβαλλοντική καμπύλη Kuznets στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κωνσταντοπούλου, Χρυσούλα Β.

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της σχέσης ανάμεσα στο περιβάλλον και την οικονομία με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχικά γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης και αποτύπωσης βασικών εννοιών. Στη συνέχεια μελετάτε η πορεία του περιβάλλοντος σε σχέση με την ανάπτυξη, δύο έννοιες που οφείλουν να κινούνται παράλληλα. Δίνεται βαρύτητα στην βιβλιογραφική επισκόπηση για την εγκυρότητα της περιβαλλοντικής καμπύλης Κούζνετς, η οποία υποδηλώνει πως ενώ στα πρώτα στάδια της η ανάπτυξη οδηγεί σε τεράστια ρύπανση, στη συνέχεια γίνεται η ίδια η λύση στο πρόβλημα αυτό. Μέσω της βιβλιογραφίας που εξετάστηκε, τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι συγκεχυμένα. Καθώς για άλλες περιπτώσεις η Περιβαλλοντική καμπύλη επιβεβαιώνεται ενώ για άλλες όχι. Συνεπώς, η χρήση της καμπύλης ως δεδομένη θεωρία μπορεί να οδηγεί σε αναξιόπιστα συμπεράσματα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

βιώσιμη ανάπτυξη
περιβαλλοντική καμπύλη
Περιβάλλον
Αειφορική ανάπτυξη
Οικονομική ανάπτυξη
περιβάλλον
οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.