Η χωροχρονική ανάλυση της φιλοξενίας των προσφύγων-μεταναστών στον ελλαδικό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η χωροχρονική ανάλυση της φιλοξενίας των προσφύγων-μεταναστών στον ελλαδικό χώρο

Ζυγούρης, Παναγιώτης Κ.

Μία από τις προκλήσεις που πρόεκυψαν από την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη το 2015, ήταν αυτό της φιλοξενίας εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η χαρτογράφηση και η χωρική ανάλυση των δομών φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών στον ελλαδικό χώρο από τον Μάρτιο του 2016 έως το Δεκέμβριο του 2016. Ακόμη, για μια πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση του φαινομένου χαρτογραφήθηκε το ποσοστό των προσφύγων προς το μόνιμο πληθυσμό σε επίπεδο Καλλικρατικών δήμων για κάθε μήνα, για το ίδιο χρονικό διάστημα που αναφέρθηκε προηγουμένως. Σε αυτή την εργασία, παρουσιάστηκαν επίσης οι συγκυρίες που συντέλεσαν στον εγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, του Διεθνή Οργανισμού για τη Μετανάστευση, της Ελληνικής Κυβέρνησης καθώς και των εθνικών και διεθνών ΜΚΟ που ενεπλάκησαν, για την καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση της φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Τέλος, αναλύθηκε η περίπτωση των ασυνόδευτων ή χωρισμένων από την οικογένεια τους ανηλίκων. Για την υλοποίηση αυτής της πτυχιακής εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενή δεδομένα, τα οποία πάρθηκαν από εθνικούς και διεθνείς φορείς και επεξεργάστηκαν με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Χωρική ανάλυση
Προσφυγικοί καταυλισμοί
Χωρική ανάλυση (Στατιστική)
Δομές φιλοξενίας προσφύγων
Ελλάδα
Προσφυγική και μεταναστευτική κρίση
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
ΣΓΠ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.