Χωρικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις περιφέρειες των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Χωρικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις περιφέρειες των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου

Πετρίδου, Καριοφυλλιά Κ.

Η οικονομική ύφεση εντός της Ευρωζώνης είχε τεράστιο, τόσο οικονομικό όσο και κοινωνικό αντίκτυπο. Η τρέχουσα κρίση θεωρείται πλέον εκτός από χρηματοπιστωτική και ανθρωπιστική. Η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει τεράστιες αλλαγές από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και έπειτα. Υπό το καθεστώς λιτότητας, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και οι μικρότερες χωρικές μονάδες όπως οι περιφέρειες, βίωσαν ισχυρές απώλειες. Παρόλα αυτά έντονη παραμένει η άνιση κατανομή των επιπτώσεων της ύφεσης μεταξύ του δίπολου Βόρειας και Νότιας Ευρώπης. Οι χώρες και οι περιφέρειες της Νότιας Ευρώπης ήταν εκείνες που δέχτηκαν το ισχυρότερο πλήγμα.Σκοπός λοιπόν, της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αποτίμηση των χωρικών επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης που βιώσαν οι περιφέρειες των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα) και ο εντοπισμός των περιφερειακών ανισότητων των χωρών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η ανθεκτικότητα που επέδειξαν οι περιφέρειες των χώρων της Νότιας Ευρώπης στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ώστε να εντοπιστούν οι περιφέρειες που επλήγησαν περισσότερο. Επιπλέον, εξετάζεται η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην διαδικασία της περιφερειακής σύγκλισης - απόκλισης. Τα κυριότερα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση είναι η διαφοροποίηση στον βαθμό έντασης και χωρικής κατανομής των επιπτώσεων τις κρίσης στις περιφέρειες των χωρών και η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό τους.η των περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Χώρες της
Οικονομική κρίση
τάσεις σύγκλισης-απόκλισης
Περιφερειακές ανισότητες - Ευρωπαϊκή Ένωση
οικονομική κρίση
περιφερειακή ανθεκτικότητα
Ευρωπαϊκός Νότος
χωρικές επιπτώσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.